zaterdag 28 juli 2012

I had a play with the 'Poppies' - Ik heb gespeeld met de 'Poppies'


Hello there,


Despite my break, the creative process is continuing.... and I had a play with the beautiful Poppie stamps from Chocolate Baroque.....also started an art-journal with the Chocolate stamps and will show you that later........
I was inspired by the seasonal distress inks of the Spring and made this card with it. I've coloured the image directly with the distress markers on the rubber and used the water pencil for the Aquarel effect. It's like you are painting only the design is already made for you! The shape of the card is inspired by a dear friend, Anita who has created it. She creates beautiful things so you can hop over if you like. It's very simple...just score two corners of the card and use it as a support standard for the card. On the background you can see one of my CB favorites 'Texture fragments'. Ans again I've used the 'Amira flourish' die from Memorybox.
Hallo allemaal,

Ondanks mijn time-out/break , gaat het creatieve proces door......en heb ik eindelijk wat gespeeld met de mooie Poppie stamps van Chocolate Baroque.
Ik was geinspireerd door de mooie kleuren van de seizoens distress inkten 'Lente' en heb deze kaart er mee gemaakt. Ik heb de afbeelding direct gekleurd met de distress markers op het rubber en bewerkt met de waterpenseel voor een aquareleffect.
Het is net alsof je schildert alleen is het ontwerp al voor je gemaakt! De vorm van de kaart is geinspireerd door een lief mens, Anita, die hem ontworpen heeft. Ze maakt ook hele mooie dingen dus als je zin hebt hop even over... Het is heel simpel, ril twee hoeken van de kaart en gebruik ze als standaard. Op de achtergrond zie je een van mijn favoriete CB stempels ''Texture fragments'. En weer heb ik de 'Amira flourish' snijmal van Memorybox gebruikt.


Deze stempelsheet is ook te koop bij de Posthumuswinkel in Amsterdam!!


Well , see you soon and thanks for visiting!


Ok, hoop je snel weer te zien en bedankt voor je bezoek,dinsdag 24 juli 2012

A few more sea shell creations......nog een paar zee schelpen creaties

This is a simple card using the resist technique with WOW white pearl emboss. powder and sponging with Colorbox pigment inks in aqua tones and purple

Hello there,

Here are some more sea theme creations made with the IO stamps........I've used the large solid leaf and worked with the kissing technique using the funky Cover a card background. The shells are all embossed with WOW sparkling emboss. powders in different aqua colours.


Hallo daar,

Hier zijn nog meer zee thema creaties met de IO stempels.......Ik heb het grote dichte blad gebruikt en gewerkt met de kissing techniek gebruik makend van de funky cover a card achtergrond. De schelpen zijn allemaal geembosst met WOW sparkling emboss. poeders in        verschilllende aqua tinten.


At the 2nd card I've used again the funky Cover a card background inked up with several colours of Colorbox pigment ink.Embossed with WOW clear gloss emboss. powder. The shell is a square frame stamp from IO. And the beautiful lace border is from the Lace Fragments from Chocolate Baroque. This one is stamped with Memento inks. I layered it all onto different kind of paper and two matching ribbons.....

Bij de tweede kaart heb ik ook weer de funky achtergrond gebruikt beinkt met diverse kleuren colorbox pigment inkt en geembosst met WOW clear gloss emboss. poeder. De schelp is een vierkante framestempel van IO. En de prachtige kantrand is van de Lace Fragments sheet van Chocolate Baroque. Deze is gestempeld met Memento inkten. Gemat op diverse soorten papier en twee bijpassende lintjes.....The 3rd card is made with the same background stamp, colour combi and inks. Only I've used here the WOW neutral ultra shimmer emboss. powder. The large shell is embossed using purple glitz emboss. powder from WOW and coloured with Tombo markers. Also used a lace border from the same Lace Fragments sheet from Chocolate Baroque. All used stamps can be bought at the Posthumusshop in Amsterdam and for all other people from overseas ofcourse at Impression Obsession and Chocolate Baroque.
De 3e kaart is gemaakt met dezelfde achtergrond stempel, kleuren combi en inkten. Alleen heb ik hier de WOW neutral ultra shimmer emboss. poeder gebruikt. De grote schelp is geembosst met WOW purple glitz en gekleurd met Tombo markers. Ook hier weer een mooie kanten border gebruikt van de Lace Fragments van CB.
Alle gebruikte stempels zijn te koop bij de Posthumuswinkel in Amsterdam.


Well hope you've enjoyed coming here and will be happy to see you next time,

Zo, hoop dat je het leuk vond om even te kijken en zie je graag de volgende keer,

Creative greet,

woensdag 18 juli 2012

Some lovely Chocolate Baroque flowers- enkele mooie Chocolate Baroque bloemen


Hello there,


Today some Chocolate Baroque cards I've made for the event in Zeist a while ago........I've stamped the image first with white ink and overstamped slightly next to the first image again with green ink. Than coloured with my Derwents.
The image is from the 'Lily'sheet. Also the small leaves on the background are from this sheet. The sentiment is from the 'Butterfly dreams' sheet.

Hallo daar,

Vandaag enkele Chocolate Baroque creaties die ik heb gemaakt voor het event in Zeist een tijdje geleden......Ik heb de afbeelding eerst met wit gestempeld en daarna nog een keer iets ernaast met groene inkt. Toen ingekleurd met m'n Derwents.
De stempel is van de 'Lily'sheet. Ook de kleine blaadjes op de achtergrond zijn van dit sheet. De tekst is van de 'Butterfly dreams' sheet.
The 2nd one in a simular colour combi........
De tweede in een ongeveer dezelfde kleuren combinatie
This image is from the 'Fragrant Honeysuckle' sheet. Stamped and embossed with WOW black glint, a beautiful black EP with a sparkle...... The main image is coloured with the Tombo markers and decoupaged. On the backround I've used also a Memory box die, the Amira flourish.The sentiment is from the 'Words of Inspiration' sheet.

Deze afbeelding is van de 'Fragrant Honeysuckle' sheet. Gestempeld en geembosst met WOW black glint. een mooi zwarte EP met een schitter..... De hoofd afbeelding is gekleurd met Tombo markers en gedeeltelijk  verhoogd. Op de achtergrond heb ik ook een Memorybox snijmal gebruikt, de Amira flourish. Deze mallen zijn te koop bij Doe @Ding en het Hobbyschuurke . De tekst is van de 'Words of Inspiration' sheet.

98183
Well hope to have inspired you this time and see you next post,

Ok, hoop jullie weer geinspireerd te hebben en tot de volgende keer,

Creative greet,

vrijdag 13 juli 2012

More flowers from IO......meer bloemen van IO

Hello there,


Two more creations with the designs of Aislinn Adams at IO. The 1st one is a very less is more card but the image does not need more I think........it's a single Dogwood embossed with WOW brass EP and coloured with waterbased markers. The text is also IO.


Hallo allemaal,


Nog twee creaties met de ontwerpen van Aislinn Adams van IO. De eerste is een ' meer is minder' kaart maar de afbeelding heeft niet veel meer nodig denk ik........het is een enkele Dogwood/Kornoelje geembosst met WOW brass EP en gekleurd met de Tombo markers. De tekst is ook van IO en verkrijgbaar bij de Posthumuswinkel in Amsterdam.
The 2nd card is also the same Dogwood design......... stamped onto Kraft paper and coloured with the Derwent pencils. The background is stamped with another Dogwood design and I've used Memento inks.


De tweede kaart is ook gemaakt met dezelfde Dogwood....gestempeld op kraft papier en gekleurd met de Derwent potloden. De achtergrond is gestempeld met een andere Dogwood stempel en hier heb ik de Memento inkten gebruikt.
Hope to see you soon...again..... creative greetings,

hoop jullie gauw weer te zien........


maandag 9 juli 2012

Flowers and more flowers.......bloemen en nog eens bloemen......

Hello there,


Today some creations which I've made for the event in Zeist. Made with the beautiful designs of Aislinn Adams for Impression Obsession. She draws such beautiful flower designs.....come and have a look......
Here is the 1st one which also joins the Impression Obsession  'dies challenge'. Although I am sorry to say that I haven't got a die from IO yet......but I have enough IO stamps to make that right. I've used a X-cut die  and a Nestabilitie die called deckled rectangle for the sentiment. I've used the beautiful Rhododendron (G12008) . I stamped the background with plain black and after that I've coloured ly with my Tombo markers directly on the rubber stamp. With use of a waterpencil I coloured the flower and add some extra colours. This is such a lovely aquarel technique. You don't have to be an artist but just follow the lines and shadow which are already there........The sentiment is also an IO stamp (C8761)Hallo allemaal,
Vandaag wat creaties die ik gemaakt had voor het event in Zeist. Gemaakt met de mooie ontwerpen van Aislinn Adams voor Obsession Impression. Ze tekent zulke mooie bloem ontwerpen.....kom en neem een kijkje........ Hier is de eerste die ook meedoet met de Impression Obsession  'dies challenge'Hoewel ik het jammer vind dat ik nog geen snijmallen heb van IO.......ik heb genoeg stempels om het goed te maken. Ik heb de X-cut mal gebruikt en een Nestabilitie , de deckled rectangle voor de tekst. Ik heb de mooie Rhododendron (G12008) gebruikt .
De achtergrond is gewoon met zwart gestempeld en daarna  gekleurd met Tombo's direct op de rubber stempel voor de gekleurde afbeelding in het midden. Met gebruik van de waterpenseel de bloem verder uitgewerkt en nog wat extra kleuren toegevoegd. Dit is z'on heerlijke aquareltechniek. Je hoeft echt geen kunstenaar te zijn maar volg gewoon de lijnen en schaduwen van de stempel, die staan er namelijk al.....De tekst is ook een IO stempel(C8761)The 2nd one....the Crab Apple.....
                                                                         The 2nd card is made with the lovely 'Crab Apple'(H12009) which I have stamped on Kraft paper. Also one of my favorite colouring techniques. On the background you can see the same image but embossed with WOW platinum embossing powder. Also used a Nestability die for the main image. This time coloured with Derwent Coloursoft pencils, still my favorites.......

De tweede kaart is gemaakt met de lieflijke 'Crab Apple' oftwel appelbloesem(H12009) welke ik op Kraft papier heb gestempeld. Ook een van mijn favoriete kleurtechnieken. Op de achtergrond kun je dezelfde afbeelding zien maar dan geembosst met WOW platinum emboss.poeder. Ook hier weer een Nestability gebruikt. Deze keer gekleurd met de Derwent Coloursoft potloden. Nog steeds mijn favorieten......

Al deze materialen zijn te koop bij de Posthumuswinkel in Amsterdam. Plan in de vakantie eens een leuk dagje Amsterdam en ga eens langs........

Fijne dag en tot de volgende keer,

Have a nice day and see you next time,

' DANCE'

While I dance I cannot judge,
I cannot hate, I cannot separate myself from life.
I can only be joyful and whole.
That is why I dance.”
~Hans Bos