vrijdag 30 januari 2015

Alcohol inks........Hi there,

Today some creations made using alcohol inks and markers. I have mainly used the stamps from Chocolate Baroque, only the last card has a Sweet Pea image on it.

The first one has a background made with different shades of green alcohol inks and afterwards I've embossed it with an emboss.folder. The flower and leaves are from the Fresh Blooms from Chocolate Baroque. The little coral branches are from Memory Box. Some areas are coloured with alcohol based markers.

Hallo allemaal,
Vandaag wat creaties gemaakt met alcohol inkten en markers. ik heb hoofdzakelijk stempelsvan Chocolate Baroque gebruikt en bij de laatste kaart nog een ' oudje' van Sweet Pea.

De eerste kaart heeft een achtergrond van diverse tinten groene alcohol inkten en daarna heb ik de achtergrond geembosst met een mal. De bloemen en bladeren zijn van de  Fresh Blooms van Chocolate Baroque. De kleine koraaltakjes zijn van Memorybox. Sommige delen zijn gekleurd met alc. markers.The 2nd one has a lot of color.......the background was done using fluid water based inks and afterwards I stamped on it with clean stamps misted with water so the ink was pulled out of the paper. It creates a Batik effect I think. On the background I've used a retired sheet called Fancy Mandela's, but there are several good alternatives to create that same effect. The main image is made by using the Waterlily Mandela and some leaves of the Tangled Garden sheet. I've coloured them with Copic markers. To color embossed images with alcohol based markers you have to be careful because when you touch the embossed lines it will pick up the color too!

De tweede heeft wat meer kleur.......de achtergrond is gemaakt met de vloeibare inkt op waterbasis en daarna is de achtergrond gestempeld door middel van een schone stempel die bevochtigd is met water zodat de inkt uit de achtergrond wordt getrokken in plaats van toegevoegd. Het geeft een soort batik effect vind ik. De stempels zijn van een CB sheet dat er niet meer is maar genoeg keus aan andere stempels om hetzelfde effect te bereiken. De bloem is van de Waterlily Mandela en de bladeren van de Tangled Garden sheet van CB.
Ik heb ze gekleurd met Copic markers. Om geembosste afbeeldingen te kleuren met alcohol markers moet je zeer voorzichtig kleuren want de geembosste delen pakken anders de kleur op!


The 3rd and last creation is made using some flowers of the ' Sunny sunflowers' sheet from CB. The background is made using fluid inks and salt. The word ' Bliss' is from the Artistic Affirmations sheet from CB. The main image is coloured using just one Chameleon marker( I did not have more) and a Wink of Stella pen(clear glitter). These markers are quit special, just check them out here.

De 3e en laatste creatie is gemaakt met enkele bloemen van de ' Sunny sunflowers' sheet van CB. De achtergrond is gemaakt met vloeibare inkten en zout. Het woord ' Bliss' is van de Artistic Affirmations  van CB. De afbeelding is er een van Sweet Pea en gekleurd met slechts 1 Chameleon marker(ik had er ook maar 1!) en een Wink of Stella marker(clear glitter) De Chameleon markers zijn echt bijzonder, kijk voor meer info en filmpjes op de website!
Sinds kort zijn ze ook in Nederland te koop en wel bij Doe@Ding!


Thanks for visiting, always appreciate your comments and till next time!
ps. the English translation of one of my books will soon be ready and probably published in April!!

Bedankt voor je bezoekje , ik waardeer jullie reacties altijd en tot de volgende keer!
p.s de Engelse versie van een van mijn boekjes is gauw klaar en wordt vermoedelijk in april uitgebracht!!
woensdag 28 januari 2015

Guestdesigner at Crealies........


Hi there,

Today a post as I am guest designer for Crealies. I had the opportunity to create with some of the new dies. 
I have been playing with the new Crea-Nest-Lies no.9 small Peekaboo and the new Partz dies no.5. Liefs=Love)I've combined them with some older dies like the Crea-Nest-Lies XXL no.14 and the Set of 3 flowers no.1  and the Double fun no.12. The leaves are from  the Creative shapes no. 16. The Dutch text stamp is also from Crealies.

Here is my creation.......

Hallo allemaal,

Vandaag een bericht omdat ik gastdesigner kon zijn voor Crealies. Ik had de gelegenheid om wat te maken met sommige van de nieuwe producten. En ze zijn weer leuk!
Ik heb gespeeld met de nieuwe  Crea-Nest-Lies no.9 small Peekaboo en de nieuwe  Partz dies no.5. , Liefs. Ik heb ze gecombineerd met enkele oudere mallen zoals de Crea-Nest-Lies XXL no.14 en de Set of 3 flowers no.1  en de  Double fun no.12. De blaadjes zijn van de  Creative shapes no. 16. De tekst stempels zijn natuurlijk ook van Crealies en hier te vinden.


I've used the Fantasy meadows sheet from Chocolate Baroque and one of my favorite flowers. I have worked on a background made with fluid inks and water misting. On the background I have also used the lovely fragment of the Dusky Damask sheet from CB.

Ik heb de Fantasy meadows sheet van Chocolate Baroque gebruikt en dit is een van mijn favoriete bloemen. Ik heb gewerkt op een achtergrond van vloeibare inkten en water. Op de achtergrond heb ik ook het mooie fragment van de Dusky Damask sheet van CB gebruikt.


Peekaboo.......the quote says ' Just a card for you' 

I also tried some other sizes, these small cards are suitable to go with a present or a bunch of flowers.
 Ik heb ook nog wat andere maten geprobeerd, deze kleine kaartjes zijn prima geschikt voor aan een cadeautje of een bos bloemen.Well, hope you did enjoyed it and thanks for visiting!

Zo, hoop dat jullie geïnspireerd zijn en neem een kijkje op het Crealies blog voor meer info en andere creaties!

Tot de volgende keer,
zondag 25 januari 2015

Chocolate Baroque.........crafting together with my son.......


Hi there,


Today some creations made by my son Daniel and me. As I told before during the holidays we like to create lots of backgrounds and get messy with inks and water. He created these backgrounds and coloured the 2nd image with pencils. I've coached him a bit.........
I've used the lovely stylish flower from the Fantasy Meadows and a fragment of the Dusky Damask.
On the 2nd one you can see one of the Steampunk sheets; Punky Romance and  Steampunk butterfly.

Hallo allemaal,

Vandaag wat creaties gemaakt door mij en mijn zoon Daniel. Zoals ik al eerder vertelde vinden we het heerlijk om tijdens de vakanties veel achtergronden te maken en lekker te kliederen met inkt en water. Hij heeft de achtergronden gemaakt en de 2e afbeelding gekleurd met potloden. Ik heb m een beetje gecoacht........
Hier is de mooie gestileerde bloem gebruikt van Fantasy Meadows en een fragment van de Dusky Damask. Op de 2e kaart zie je deze sheets:Punky Romance en  Steampunk butterfly.and no.2...........

I've double embossed the watch with clear embossing powder.
Ik heb het de klok dubbel geembosst met clear emboss.poeder.


Well, you can see we have enjoyed it! It is so nice to create together..........
Zoals jullie kunnen zien, we hebben ons vermaakt! Het is zo heerlijk om samen creatief te zijn.........

Thanks for your visit and till next time!
Bedankt voor je bezoek en tot de volgende keer!
woensdag 21 januari 2015

Colourchallenge 7 at Chocolate Baroque


Hi there,

Today it's also my turn to show you my take on the new colourchallenge at Chocolate Baroque. I always enjoy it to play with a colourscheme. This time we had some warm earth tone colors.
 I've used the beautiful ' fountain scene', one of the new cling mounted stamps. There are 10 new designs and they are all ready to use, you can find them here.

I've made two different cards with it together with the lovely Diamant Delights, a beautiful flower sheet. O yep I almost forgot....the temple in the background is from the ' Indian elephant' sheet. 
The swirls I've used are from the Patchwork Butterfly sheet.

Here is the one using the colourchallenge colors........I've worked on canvas paper and used Distress inks and some Bistre on the background. The flower and leaves are embossed with gold and I've added lots of glitters. Look for info and other creations made by the DT on the CB Colourchallenge blog!

Hallo allemaal,

Vandaag is het mijn beurt om te laten zien wat ik gemaakt heb voor de 7e kleurenchallenge van Chcolate Baroque. Ik vind het altijd erg leuk om via een kleurencombi te spelen......Deze keer hebben we warme aardekleuren. Ik heb de mooie  fountain scene gebruikt , een van de 10 nieuwe cling mounted stempels. Je kunt ze hier allemaal zien. Ze zijn zoooo mooi!.

Ik heb twee verschillende kaarten gemaakt met dezelfde stempels. Samen met de mooie  Diamant Delights, een prachtig bloemen sheet. O ja....bijna vergeten...in de achtergrond zie je nog een tempel van de Indian elephant' sheet.

De swirls die ik heb gebruikt zijn van de Patchwork Butterfly sheet.

Hier is de kaart met de kleuren van de challenge........ik heb gewerkt op canvas papier en Distress inkt en Bister gebruikt. De bloemen en bladerenb zijn geembosst en ik heb veel glitter gebruikt.  Kijk voor meer info en creaties gemaakt door het DT op het CB Colourchallenge blog!


The 2nd one is a ' night' version.......it made me think of the 1001 nights fairytales........

De 2e is een ' nachtelijke' versie.......het doet me denken aan de sprookjes uit 1001 nacht......

Will you take a chance to win some Chocolate candy and get a chance for shopping? Than join the 7th colourchallenge and let us see what you create with these colors!
Hope to see your creation there,

Wil je ook kans maken om Chocolate heerlijkheden te winnen en te winkelen bij CB? Doe dan mee met de 7e kleurenchallenge en laat ons zien wat jij maakt met deze kleuren!
Hoop je creatie daar te zien,donderdag 8 januari 2015

Fluttering hearts, new sheets from Chocolate BaroqueHi there,

Today one of my takes on the new stamps, Fluttering Hearts from Chocolate Baroque, The other sheet is called Punky hearts. They are lovely with some Harlequin elements and a bit of steampunk here and there. I've combined these stamps with a flower border from the Poppy edges and some matching flowers form the Patchwork landscape. 
I've made an easel card and used some inked up paper which I die cut with a heart shape.
The ' love' die is from Impression Obsession.
One of the birds is embossed with Wow silver and coloured with water based markers, the other one is stamped with Memento inks and coloured with pencils. On the heart I've used some Shabby white embossing enamel from Stampendous. 

Hallo allemaal,

Vandaag een van mijn creaties met de nieuwe stempels van Chocolate Baroque, Fluttering hearts. De andere heet ' Punky hearts'. Ze zijn zo leuk met veel hartjes, vogels, harlequin motieven en wat steampunk elementen. Ik heb deze stempels gecombineerd met een bloemblader van de Poppy edges en wat bijpassende bloemen van de Patchwork landscape.  De losse ' hart knoopjes' zitten op hetzelfde sheet.
Ik heb een easl kaart gemaakt en daarbij een inkt achtergrond gesneden met een hart mal. De mal is van Impression Obsession. Een van de vogels is geembosst met Wow zilver en gekleurd met Tombo markers , de ander gestempeld met Memento inkten en gekleurd met potlood. Op het hart zie je wat witte bolletjes die gemaakt zijn met de Shabby white embossing enamel van Stampendous.

Keep your eye on the Chocolate Baroque DT blog to see more ideas and get inspired!Every day you can see a new creation made by the talented DT!
till next time,

Hou het CB DT blog in de gaten voor meer ideeën en inspiratie! Elke dag is er weer een nieuwe creatie gemaakt door het getalenteerde DT!

tot de volgende keer,' DANCE'

While I dance I cannot judge,
I cannot hate, I cannot separate myself from life.
I can only be joyful and whole.
That is why I dance.”
~Hans Bos