zondag 22 juni 2014

Lovely art deco birds........same stamps but totally different cards


Hi there,

Today my last two creations made with the ' Nouveau Lovebirds' from Chocolate Baroque. Very elegant stamps and lovely to color and to work with. I've used the Craft emotions craft papers to work on. They pick up color very well! Of course I did add lots of sparkling things......

Hallo allemaal,

Vandaag mijn laatste twee creaties gemaakt met de ' Nouveau Lovebirds' van Chocolate Baroque. Zeer elegante designs en heerlijk om te kleuren en mee te werken. ik heb hier het Craft emotions kraft papier gebruikt(zwart en bruin) om op te werken. Het pakt de kleur zo prachtig op! Natuurlijk weer de nodige sprenkeltjes erin verwerkt door middel van glitterlijm en steentjes.


It has such a lovely color and contrast, don't you think?
Thanks for visiting and till next time! Enjoy your day..........

Het heeft z' on mooie kleur en contrast, vind je ook niet?
Bedankt voor je bezoek en tot de volgende keer! Geniet van de dag..........


dinsdag 17 juni 2014

Going Ornamental.......
Hi there,

Today I want to show you the results from the 1st workshop working with ornaments. There are 6 samples to go, so do you have some time? Always like to work with ornament stamps and cutting out elements......we used also the cover a card backgrounds from Impression Obsession. These background stamps go so well with all kind of brands. All cards are worked on with Distress inks for the background and the elements are embossed with WOW powders and coloured with Tombo markers or Distress inks.

The first card....using a combination of brown, copper, orange and turquoise..........
Ornament stamps from Magenta
Cover a card IO; Sunburst and Craquelure
fragment of text from Chocolate Baroque

Hallo allemaal,

Vandaag laat ik jullie de resultaten zien van de voorbeelden voor de 1e workshop met ornamenten.  Het zijn er wel 6 dus heb je even de tijd? Ik vind het fijn om met ornament stempels en geometrische vormen te werken en dan weer onderdelen uit te knippen en erop te verwerken. We hebben ook de cover a cards achtergronden gebruikt van Impression Obsession. Deze achtergronden zijn fantastisch bij elk stempelmerk. Bij alle kaarten is gewerkt met Distress inkten op de achtergrond en de elementen zijn geembosst en gekleurd met bijpassende  Tombo markers.

De eerste kaart.....een combinatie van bruin, koper, oranje en turquoise
Ornament stempels van Magenta;
Deco Ornament
Deco ornament
Ornamental Corner
Ornamental corner

Cover a card IO; Sunburst en Craquelure
tekst fragment van Chocolate Baroque(Eccentric Edwardian)

(stempels zijn te koop bij de Posthumuswinkel in Amsterdam)

Wow Copper and Copper sparkle together, coloured with matching Tombo markers


on to the 2nd one....... using a color combi of yellow greens, purple shades and a lilac accent. Embossed with Wow rich gold, the background was embossed with Wow clear gloss and sponged with Distress inks.

nu op naar de 2e.......een kleuren combi van geel groentinten, paars en een lila accent.
Embossed met Wow rich gold, de achtergrond is geembosst met Wow clear gloss en gesponst met Distress inkten


Ornaments from Magenta and IO

Deco Hexagon
Deco Hexagon 
Deco Triangle
single element ; Deco triangle
Ornamental Border
ornamental border

Deco Flower
Deco flower
Clear Stamp Set - Butterflies & Blossoms
Butterflies & Blossoms clear set IO

Cover a card Damask from IOon to the 3rd one.........are you still here?

Made with a colourcombi of Faded Jeans and Pumice stone and accents of Orange and dark brown

Op naar de 3e....ben je er nog?
Gemaakt met een kleurencombi van Faded Jeans, Pumice stone en accenten van oranje en donkerbruin.


Again lots of layers in the background using the IO cover a cards: Craquelure, reversed Damask and the beautiful text stamp from Chocolate Baroque which you can find on the Eccentric Edwardian sheet. Of course in combination with the Magenta ornamental stamps.

En weer veel lagen verwerkt in de achtergrond met de cover a card achtergronden van IO; Craquelure, reverse Damask, Spatter en fragmenten van een tekststempel van Chocolate Baroque die je kunt vinden op de Eccentric Edwardian sheet. Natuurlijk weer in combinatie met ornamenten van Magenta.

Deco Pattern
Deco pattern
Rococo Swirl - PetiteRococo Swirl - Large
Rococo swirl petite and large

Ornamental Border
Ornamental border


Do you like the rich look of the Wow Platinum? I do..........
The ornament is coloured with Tombo markers

Vind je de rijke uitstraling van Wow platinum niet prachtig? Ik wel.........
Het ornament is gekleurd met de Tombo's


and the next one......always like to create different samples to give choices to the participants of a workshop.......(making it sometimes difficult for myself LOL)
I think this was one of the favorites of the participants.........

En de volgende......ik vind het altijd leuk om diverse voorbeelden te maken om genoeg keus te geven an de deelnemers van een workshop( ik maak het mezelf dan ook wel eens te moeilijk LOL)
Ik denk dat dit de favoriet was van de deelnemers......Deco Pattern
Center piece; Magenta deco pattern
Deco Flower
Deco flower
Clear Stamp Set - Butterflies & Blossoms
Butterflies & Blossoms IO clear set

Using ornaments of Magenta and the petals around the center are from the ' butterflies and blossoms'  from impression Obsession. Script from Chocolate Baroque and the Flourishes, Spatter,Craquelure  and reversed Damask cover a card from Impression Obsession.

Hierbij ornamenten van Magenta en wat blad elementen om het midden die van de clear sheet ' Butterflies en blossoms' komen van IO. Tekst fragment van CB en cover a cards ' Flourishes, Spatter Craquelure en reversed Damask' van IO.
on to number 5.....
op naar nummer 5here you can see the close-up of the gold sparkle embossing layer....... using cover a card Spatter....over the cover a card ' Ornate Floral' which is embossed with Wow clear gloss.

Hier een close-up van de gouden embossingslaag met de cover a card Spatter over de cover a card ' Ornate Floral'  die eerst geembosst is met Wow clear gloss and daarna gesponst is met Distress inkten.


and the lovely centerpiece of Magenta ornaments.......embossed with white and coloured with Tombo's.

En het mooie middenstuk van Magenta ornamenten geembosst met wit en gekleurd met Tombo's

Four Corner Ornament
Four corner ornament
Ornamental Star/Snowflake
 center; ornamental star/snowflake
Deco Flower
Deco flower

And for this session the last one........  less difficult to create..........but I had fun creating this one in rainbow colors........it has a great contrast I think.

En voor deze sessie de laatste........minder moeilijk en bewerkelijk........maar ik vond het heel leuk om deze in regenboogkleuren te maken.......het heeft denk ik een mooi contrast.


Ornament
Ornament Magenta
Clear Stamp Set - Butterflies & Blossoms
Butterflies & Blossoms IO clear set

Embossed with Wow Black glint and Silver sparkle and coloured with Tombo markers.Well, I hope you did get some inspiration to ' go ornamental' ! Thanks for visiting and hope to see you next time with the next workshop ' Roses' !
All cards can be seen at the Posthumusshop in Amsterdam . Also all stamps are available there.

Zo, ik hoop je geïnspireerd te hebben om ' Ornamental' te gaan! Bedankt voor je bezoek en hoop je volgende keer te zien voor de volgende workshop ' Rozen' !
Alle kaarten zijn te zien bij de Posthumuswinkel in Amsterdam. Ook alle stempels zijn verkrijgbaar daar. Altijd een hoop moois te zien.......
Misschien iets voor een dagje tijdens de vakantie?

Creative greet,
zaterdag 7 juni 2014

Fabulous ladies and more art deco........
Hi there,

I have 2 creations to show you made with the Fabulous Flappers. These ladies are such a joy to work with! You can decoupage them, decorate them with all kind of crafting goodies, a lot ideas...........
I had a left over piece of inked paper and I just stamped the lady with black and coloured her with my pencils. Added some gemstones and layered her on black paper. Also used a piece of patterned paper which I stamped with the lovely art deco flower from the Fleurs Nouveau sheet. The words are from the Mackintosh sentiments.

Hallo allemaal,

Ik heb hier twee creaties met de  Fabulous Flappers. Deze ladies zijn zo heerlijk om mee te spelen! Je kunt ze in laagjes verwerken, ze op allerlei manieren decoreren met je materialen,...veel ideeën!
Ik had een rest stukje met inkt en ik heb de dame met zwart gestempeld en gekleurd met kleurpotloden. Nog wat glimmers en gemat op zwart. Ook een stukje dessin papier bestempeld met de mooie art deco bloem van de Fleurs Nouveau sheet. De tekst van de Mackintosh sentiments.


And my favorite made with a panel card using a lovely die from Justrite, Heirloom Flourish one. Added some feathers and bling.......

En mijn favoriet gemaakt met een panelkaart en een mooie snijmal van Justrite, Heirloom Flourish one. Nog wat veertjes en bling.......


These ladies are also a great combination with the Mackintosh windows sheet........ideas enough?

Deze dames zijn ook zo leuk te combineren met de Mackintosh windows sheet........ideeën genoeg?


The lady is decoupaged and all parts are stamped and coloured on a light blue Basic Grey scrap paper.

De dame is in lagen verwerkt en alles is gestempeld en gekleurd op licht blauw Basic Grey papier.Well, hope to have inspired you, there are some creations to come which I've already made so keep watching.......
Have a good Whitsunday!

Zo, er zijn nog wat creaties die ik al gemaakt had die er nog aan komen, kom je dan weer langs?

Fijne Pinksteren en geniet van het mooie weer!


maandag 2 juni 2014

Summer fairies.........
Summer Fairy Collection Unmounted Rubber Stamps Multi-buy - DL


Hi there,

Some of the Summer fairies of Chocolate Baroque which I did not showed yet to you. It was fun working with them. I've used also a lot of the Sunny flowers .

Here they are....... The first one in pale hues and using watercolour markers and Distress inks. Also a stencil and matching embossing folder as you can see.

Hallo daar,

Hier wat van de Summerfairies van Chocolate Baroque die ik nog niet had laten zien. Het was leuk om ermee te spelen. Ik heb ook de nodige Sunny flowers gebruikt.

Hier zijn ze......de eerste in bleke kleuren en hier met gebruik van aquarel markers en Distress inkten. Natuurlijk een stencil en bijpassende embossingfolder.and the 2nd one in more vivid colors........the words are from the Fairyland Words from CB. Also with sunny flowers.....

en de tweede in wat levendigere kleuren.....de tekst van de Fairyland words van CB. Ook hier weer met Sunny flowers........

 
 from another angle and without the feathered look........
vanuit een andere hoek en zonder de mistige randen......

and the 3rd one........with lots of silver embossed butterflies from the 'Just Butterflies' sheet from CB

en de 3e......met veel zilver geembosste vlinders van de ' Just butterflies'  sheet van CBI've only embossed this lovely fairy with WOW Silver bells which has a great holographic sparkling effect. Always hard to catch on a photo.

Ik heb de fairy alleen geembosst met Wow Silver Bells dat een prachtig holografisch sprankelend effect heeft. Altijd moeilijk weer te geven op een foto.


And a small card made with left overs.........words are from from the Mackintosh sentiments.

En een klein kaartje met wat resten........tekst van de Mackintosh sentiments.


As you have red in my previous ' time-out' post I am not often to find behind the PC and so also not much around in blogland. From time to time I will post some of the artwork which I've already made but I don't comment on blogs anymore. 

Hope you enjoyed looking and I wish you lots of creative playing time!

Zoals jullie misschien gelezen hebben in mijn vorige post ben ik niet veel meer te vinden achter de PC en daardoor ook niet in blogland. Van tijd tot tijd zal ik wat posten maar ik geef geen reacties meer op blogposten.

Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden en ik wens je dan ook veel creatieve speeltijd!' DANCE'

While I dance I cannot judge,
I cannot hate, I cannot separate myself from life.
I can only be joyful and whole.
That is why I dance.”
~Hans Bos