donderdag 16 december 2010

Workshop Creafine and cards...................workshop Creafine en kaartenThese are cards made for a workshop by Creafine last november. I was asked to work with a Artemio clear stamp sheet. I only worked with black and white and added gold smooch and a gold/bronze pearl pen (Viva decor) Also used the beautiful paper of Jen Compen. (bronze) In the different examples I only changed the lay-out and the colour of EP.
Dit zijn kaarten die ik gemaakt heb voor een workshop bij Creafine afgelopen november. Ik was gevraagd te werken met dit Artemio clear stempel sheet. Ik heb alleen met zwart en wit gewerkt en heb er goudkleurige Smooch en een goud/bronzen perlen pen bij gebruikt. Ook heb ik het mooie bronskleurige papier van Jen Compen gebruikt. In de verschillende voorbeelden heb ik alleen de lay-out en embossing poeder veranderd.
At these two cards I used white EP on black paper
and a different lay-out
Bij deze twee kaarten heb ik witte emb. poeder op zwart gebruikt
en een andere lay-out.


Here is the link to:


Jen Compenpapier - zij staan op de meeste creatieve beurzen- tel 0495492417
Ook weer te vinden op het Art Specially event te Zeist 16-17 april 2010.
Well, hope to have you inspired, creative greetings Miranda
Zo, hoop jullie te hebben geinspireerd, creatieve groet, Miranda
dinsdag 14 december 2010

Red tag for a tagbook..............rode label voor een labelboekje

The Elusive team had the assigment to make a tag for a Elusive tagbook showing all kind of EI stamps and techniques. We were asked to use only one of the seven colours of the rainbow. In the meantime the other DT girls had chosen their colour and I was left to choose red or yellow. I picked the red one........... I used DI to colour my tag and used the Harlequin Christmas sheet of EI. Also used the borders and flower from Crealies. Finished it with some fibers.
As you can see there is a front and backside of the label. It was fun to do and also a little bit exciting because I had only 1 tag and I was really messing around with DI and water. What to do if I failed...........


Het Elusive team had de opdracht om een tag te maken voor een EI tagbook waarbij alle stempels van EI en verschillende technieken
waren toegestaan. We waren gevraagd om alleen de 7 kleuren van de regenboog te gebruiken. In de tussentijd hadden de meesten van het team al een kleur uitgezocht en bleef er nog rood en geel over. Ik heb de rode gekozen.....Ik heb distress inkt gebruikt om de tag te kleuren en stempels van de Harlequin Christmas sheet. Ook heb ik div. borders en een flower stans van Crealies gebruikt. Als finishing touch wat fibers. Zoals je kunt zien is er een voor en achterkant van de label. Het was leuk om te maken en ook wel spannend, want ik had 1 label en was flink aan het knoeien met distress inkt en water. Wat moest ik doen als het mislukte........


Well, for now have a nice evening and sleep well,
GREETZ, MIRANDAdinsdag 7 december 2010

More creations with the Earth Spirits............meer creaties met de Earth Spirits
Hello stampers, this is another one with the Earth Spirit sheet. Carrie who works at Elusive Images desgined and made them originally by handcarving. Then Elsusive made rubberstamps of it. I think they are great! They have a unique carisma. On this card I stamped the background using resisttechnique and sponging afterwards. The large sun image I stamped with 3 colours of Memento ink. This image is really sending sunshine and the text I used is very suitable. It's from the Loving Sentiments sheet.

Hallo stempelaars, hier weer een andere kaart met gebruik van de Earth Spirit sheet. Carrie , een medewerker bij Elusive ontwierp en maakte het handgesneden origineel. Daarna zijn er rubber stempels van gemaakt door Elusive. Ik vind ze prachtig, ze hebben een aparte uitstraling. Bij deze kaart heb ik voor de achtergrond de resisttechniek gebruikt en daarna gesponsd. De grote zonafbeelding heb ik gestempeld met 3 verschillende kleuren Memento inkt. Dit plaatje straalt echt zonneschijn uit en de tekst is dan wel heel toepasselijk! Het is van het 'Loving Sentiments' sheet.

The 2nd one I made sing only black and white. Using those colours always creates a sharp look I think. The sunimage on the background and the 'woman' image embossed with white EP on black as the opposite. A beautiful text from the loving sentiments sheet complements the card well.


De tweede heb ik gemaakt alleen met gebruik van zwart en wit. Dat geeft een scherpe uitstraling altijd vind ik. De zon afbeelding gestempeld op de achtergrond en het vrouwefiguur met wit geembosst op het zwart als tegengestelde. Een mooie tekst van het Loving Sentiments sheet vult de kaart mooi aan.

Well, for now, keep up the good and creative work that makes the world more beautiful and sleep well,


Creative greetz, MirandaNew Elusive stamps from the Earth Spirit sheet.......... nieuwe Elusive stempels van de Earth Spirit sheet

This is the first one made with the new 'Carrie'stamps the Earth Spirit sheet of Elusive stamps.http://www.elusiveimages.com/product/371/ua4cd0345/earth-spirit-unmounted-stamp-sheet---a4.htmleimages.com/product/371/ua4cd0345/earth-spirit-unmounted-stamp-sheet---a4.htmlI stamped the sun with Stazon black onto the 'mirri' paper and layered it on black paper. The background paper is one of the Echos of Italy, marble background also stamped with black Stazon. The text is from the 'Loving Sentiments' sheet.


Ik heb de zon afgedrukt met zwarte Stazon op het spiegel karton en gemat op zwart papier. Het achtergrond papier is van de Echos of Italy, de marmer achtergrond is ook bestempeld met zwarte Stazon. De tekst is van de 'Loving Sentiments' sheet.


At the 2nd card I used black sparkle EP onto the sunset image and coloured it with aquarelmarkers. I used a beautiful emboss. folder and the Crealies flowers and leafs. Added a black ribbon and the red sunset was finished.


Bij de tweede kaart heb ik de zonsondergang geembosst met zwarte sparkle emb. poeder en gekleurd met aquarelstiften. Een mooie embossing mal gebruikt en de Crealies bloemen en bladeren. Nog een zwart lint erom en de rode zonsondergang was klaar.
Greetz, Miranda

donderdag 2 december 2010

new stamps Elusive Images......Christmas Nieuwe stempels van Elusive Images


Hello dear crafters, this is one of the images of the new Family Christms sheet of Elusive Images, http://www.elusiveimages.com/product/371/ua4sp0344/family-christmas-unmounted-stamp-sheet---a4.html

I made this one on craft paper and gave accents with a white pencil. Added some pearls and flowers and used on the background the pine cone branch from the New England sheet, also very beautiful. This is the link:http://www.elusiveimages.com/product/371/ua5sp0334/new-england-winter-unmounted-stamp-sheet---a5.html


Ik heb deze kaart gemaakt op craft papier en accenten gegeven met wit potlood. Wat parels erbij en bloemen. Op de achtergrond heb ik de denneappel tak van de New England sheet gebruikt, ook erg mooi. De link zie je hierboven.
Another one from this sheet(below) is the tree with the rocking horse, also on craft and using white pencil. Added Crealies flowers (flowers nr.15http://www.crealies.nl/) and some pearls and pearlpens. On the background I used a snowflake impressability with white ink.

Een andere afbeelding op deze sheet is de boom met het schommelpaard, ook op carftpapier in combinatie met wit potlood. Hier heb ik de Crealies bloemen nr. 15 gebruikt en wat parels en parelpennen gebruikt. Op de achtergrond heb ik een sneeuwvlok impressability gebruikt met witte inkt.

And the last one is this beautiful angel from the same sheet, one of my favourites. I always love angels to work with...........but remember never drive faster than your angels can fly!( it's not my quote!)LOL

I used a special background paper technique with crunching the (thin)paper and inking and adding water and drying and crunching again and embossing with copper EP. It's a really nice technique to play with. I stamped the angel with Memento and coloured her with copic markers. Made a halo of a nestability and added some gemstones. The text is from the Loving Sentiments sheet .http://www.elusiveimages.com/product/371/ua5gw0258/loving-sentiments-unmounted-stamp-sheet---a5.html
Behind the card of the angel you see the beautiful paper of the Echo's of Italy. It fits perfectly with the angelcard.
En de laatste is deze prachtige engel van hetzelfde sheet, een van mijn favourieten. Ik hou er van om met engelen te werken.....maar onthou dat je nooit harder moet rijden dan je engelen kunnen vliegen( is niet van mij hoor) LOL


Ik heb een speciale achtergrondpapier techniek gebruikt waarbij (dun) papier gekreukt wordt en beiinkt met diverse kleuren, natgespoten en gedroogd, weer gekreukt en geembosst met koper. Daarna geplakt op steviger papier en laten drogen. Daarna kan het verwerkt worden. Een leuke techniek om mee te spelen. Als ondergrond voor de kaart heb ik het mooie papier van EI gebruikt: Echo's of Italy. Het paste mooi bij de engelkaart.


Well for now, take care everybody, keep warm and enjoy the snow, greetz Miranda


Voor nu, geniet van de sneeuw, blijf warm, groetjes Miranda

' DANCE'

While I dance I cannot judge,
I cannot hate, I cannot separate myself from life.
I can only be joyful and whole.
That is why I dance.”
~Hans Bos