maandag 27 augustus 2012

Chocolate Baroque and Crealies.........
Hello there,

Today two cards with Chocolate Baroque stamps in combination with some new products of Crealies.
On the first card I worked with the Poppies and the Summer Distress colours. I've used one of the new border dies, no. 21 behind the image. A beautiful classic shape.
So here it is........ on the background I've used one of my favorite background stamps from one of the new CB sheets; Dusky Damask, you can also get it in a multi-buy with those gorgeous poppies!

Hallo allemaal,

Vandaag twee kaarten met Chocolate Baroque stempels in combinatie met enkele van de nieuwe Crealies producten. Op de eerste kaart heb ik gewerkt met de Poppies en de zomer Distress inkten. Ik heb hierbij de nieuwe border stans no.21 gebruikt. Een prachtig klassiek motief.
Dus hier is ie dan.....op de achtergrond heb ik een van mijn favouriete achtergrond stempels gebruikt van een van de nieuwe sheets;  Dusky Damask, je kunt deze ook krijgen in een multi set met de mooie klaprozen!

I am also joining with this card the Simon says stamp and show challenge: 'Inspired by Summer Distress'
Ik doe ook mee met deze kaart in de Simon says stamp en show challenge: 'geinspireerd door de zomer Distress kleuren'

Creative Borders stans no. 21 / Creative Borders die no. 21

My second card is made on black paper using white ink to stamp and coloured with my Derwent pencils, always love that technique! The background of the main image has been made with the Spring distress inks.
Here I've used some of the new flowers and shape dies from Crealies; Creative flowers no.24 and 26 and Creative shape no.22. The shape of that leaf is almost the same as the leaf of the stamp....... The image is from the Pretty poppies sheet and on the background I've used butterflies from the 'Doodle butterflies' sheet of Chocolate Baroque. Also used some gold embossed leaves from the Sunny flowers sheet......

Mijn tweede kaart is gemaakt op zwart papier met gebruik van witte inkt en gekleurd met m'n Derwents, vind het altijd heerlijk deze techniek! de achtergrond van de hoofd afbeedling is gemaakt met de lente distress inkten. Hier heb ik ook enkele van de nieuwe bloemen en shapes van Crealies gebruikt; Creative flowers no.24 and 26  en Creative shape no.22. De vorm van dat blad is bijna hetzelfde als het blad van de stempel.....de stempel is van de Pretty Poppies sheet en op de achtergrond heb ik vlinders gebruikt van de 'Doodle Butterflies' sheet van Chocolate Baroque. ook nog wat goud geembosste blaadjes van de Sunny flowers sheet.......


Creative Shapes stans no. 22 / Creative Shapes die no. 22Creative Flowers stans no. 26 / Creative Flowers die no. 26
Creative Flowers stans no. 24 / Creative Flowers die no. 24


Hope to have inspired you with these combinations!
Hoop je geinspireerd te hebben met deze combinaties!

Creative greet,

zondag 26 augustus 2012

More Sunny Flowers......and the beginning of an Art Journal.....


Hello there,

Here are some more Chocolate Baroque creations, hope you enjoy them! More....... Sunny Flowers!
The first card was in my stash for quiet a while.....on the background an image from the Woodland Dreams sheet embossed with gold on a distressed coloured background. You can also see the use of a Crafters template in there, branches....... I coloured the Sunny flowers in matching colours with Tombo markers.

Hallo allemaal,

Nog wat meer Chocolate Baroque creaties, hoop dat je er van geniet! Nog meer....zonnebloemen, Sunny Flowers van CB! De eerste kaart had ik al een tijdje onafgemaakt liggen in mijn voorraad......op de achtergrond een stempel van de Woodland Dreams sheet geembosst met goud op een achtergrond van Distress inkt. Hier kun je ook nog het gebruik van een Crafters too masker zien, de takken.....Ik heb de zonnebloemen in bijpassende kleuren gekleurd met Tombo markers.

The 2nd card was stamped with black ink on the background and some gold embossed sunny flowers and leaves decoupaged in front. This one in more traditional Sunflower colours........

De tweede kaart is gestempeld met zwart op de achtergrond en goud geembosste zonnebloemen en bladeren uitgesneden op de voorgrond. Deze in meer traditionele zonnebloem kleuren.......


And yes I did start an Art Journal, my first one....I did have the materials for quiet a while but did not have the drive to start with it....so I when I was crafting with some friends I had a go......thanks for a great day Miranda( my namesake)
here are the first 3 pages.......also made with those lovely Sunny flowers! I've used Dylusion Inks and Acrylic paint, Gold finger, Crafters too templates........and some modeling paste(great stuff)I've bought a lovely book at a local paint and art supplies store......it's a harmonica book so I can show all the pages in one and can also use the backside.

En ja ik ben begonnen met een Art Journal, mijn eerste......ik had de materialen al een tijdje in huis maar had maar niet de drive om te starten......dus op een gezamenlijke stempeldag met vriendinnen ben ik er mee begonnen......nog bedankt voor een leuke dag Miranda!(mijn naamgenoot)
hier zijn de eerste 3 pagina's.........ook weer met de mooie Sunny Flowers! Ik heb gebruikt: Dylusion inkten, Acryl verf, Gold finger, Crafters too maskers.....en nog wat molding paste oftewel structuur pasta( leuk spul)Ik heb bij de plaatselijke schilder en teken benodigheden winkel een prachtig boekje gekocht.......het is een harmonica model dus je kunt in een keer alle pagina's zien. Ook de achterzijde is te gebruiken, dus letter en figuurlijk veelzijdig!


Here they are one at the time........I would like to add some hand writing but the pages are already very filled...so I did only use some text stamps of Chocolate Baroque, the Artistic Expressions and Artistic Affirmations are also very useful for Art Journaling!

Hier zijn ze een voor een.......ik had eigenlijk ook wat willen schrijven erin maar de pagina's zijn al erg gevuld....dus heb ik alleen de tekst stempels van Chocolate Baroque gebruikt, the Artistic Expressions en Artistic Affirmations , die zijn perfect voor Art-Journaling!

Thanks for visiting and hope to have inspired you! Till next time, 

Creative greet, 

donderdag 23 augustus 2012

More Chocolate 'delights'......meer Chocolate 'heerlijkheden'

Hello there,

Today some more creations with the beautiful stamps of Chocolate Baroque.........Despite my 'time-out' I was able to play(thanks for that Glenda) with them during the holidays and here are the results! I am still a bit on a break but slowly starting up my engine to pick things up again........it's all still very uncertain in my life at the moment, but then again....life is giving no guaranties at all and creating is something I can't live without!
I've made these ones again using the Distress Seasonal 'Spring' colours. They really give that springtime feeling, which I like far more than these hot summer days!

Vandaag meer creaties met de prachtige Chocolate Baroque stempels......... Ondanks mijn 'time-out' was ik in de gelegenheid om te spelen(bedankt Glenda) tijdens de vakantiedagen en hier zijn de resultaten! ik heb nog steeds een kleine 'time-out' maar begin weer langzaam op te starten en dingen op te pakken......het is allemaal nog erg onzeker in mijn leven.....maar ja.. leven geeft zo ie zo geen garanties encreeeren is iets waar ik niet zonder kan! Ik heb deze weer gemaakt met de Distress seizoens inkten 'Lente'. Ze geven echt dat 'lentegevoel'vind ik, wat ik dan ook veel fijner vindt dan deze broeierige hete zomerdagen!

And I've made a lot of those leaves, so I did use the left overs for another card .I've used an emboss.folder which I inked. Also used the poppy Memorybox die, they are so fragile and lovely! I've added a 'fluffy' flower made of nestabilities and cut it out of tissuepaper. You can see here a video tutorial of it, not by me but by Kitty Franken. She also has some other video tutorials on her blog.

Ik had een heleboel van deze blaadjes gemaakt, dus ik heb de restanten gebruikt voor nog een kaart. Hierbij een emboss.mal gebruikt en deze beinkt.Ook heb ik de Poppy Memorybox mal gebruikt, ze zijn zo fragiel en lieflijk! Ik heb een 'fluffy' bloem gemaakt met Nestabilities en gesneden uit tissue papier. Je kunt hier de videotutorial zien, niet door mij maar door Kitty Franken. Zij heeft ook nog andere videofilmpjes op haar blog staan.
De Memorybox mallen koop ik bij 't Hobbyschuurke in Ridderkerk of bij Doe@Ding in Spijkenisse.

Well I'll be back soon for more Chocolate 'delights'! Thanks for visiting, I always enjoy to read your messages,

Zo, ben weer gauw terug voor meer Chocolate ' lekkernijen'! Bedankt voor je bezoek en ik geniet altijd van de berichtjes,
vrijdag 3 augustus 2012

Sunny flowers from Chocolate Baroque.......Zonnige bloemen van Chocolate Baroque

Hi there,


Here is my first creation with the 'Sunny flowers' sheet of Chocolate Baroque. Those flowers and leaves are really smashing , aren't they?

Hier is mijn eerste creatie met de 'Sunny flowers' sheet van Chocolate Baroque. Deze bloemen en blaadjes zijn prachtig, nietwaar?
Sunny Flowers Chocolate Baroque
I've used the Tim Holtz doily die and embossed the flowers with WOW brass emboss.powder and coloured with  the Tombo markers. I've made an inlay with Basic Grey paper and stamped it with the sunny flowers with masking and coloured with the Derwent pencils, still my favorite colour pencil. I have some other brands like Polychromos and Prisma Colours and Bruijnzeel but still keep reaching out for my Derwent Soft colours next to the former Karisma's because I think they are softer, richer......and better with blending and creating layers
here from some different angles.....

Ik heb de Tim Holtz doily snijmal gebruikt en de bloemen geembosst met WOW brass emoss. poeder en gekleurd met de Tombo's. Ik heb de binnenkant  gemaakt van Basic Grey papier en bestempeld met de zonnebloemen en maskertechniek. Hierna zijn ze gekleurd met de Derwent Soft Colours, nog steeds mijn favouriete potlood......Ik heb wat andere merken erbij zoals Polychromos, Prisma colours, Bruijnzeel maar vind nog steed het Derwent net zoals de voormalige Karisma het mooiste pigment en zachtheid hebben.
Hier vanuit een andere hoek.......


And here a creation which I did not finished yet......but just showing you the result of my playing with these great stamps and some crafters too templates......and distress inks

Materials:

you can find them here

chicken wire

Sunburst

chicken wire reversed

' DANCE'

While I dance I cannot judge,
I cannot hate, I cannot separate myself from life.
I can only be joyful and whole.
That is why I dance.”
~Hans Bos