woensdag 31 oktober 2012

Pan Pastel on flowers........Pan Pastel op bloemen

Hi there,

As promised some more Pan Pastel creations, this time another style using lots of flowers and emboss folders and Spellbinders frames. I was inspired by the cards made by Kittie Carraciolo of Kitties craft, take a look at her blog to see what I am talking about......she works a lot with die cut flowers and creates lovely scenes with all sort of die cuts. I've made most of these cards 'ton sur ton', always like that...... I've used all the Pan Pastel Ultramarine colours( tint/colour/shade/extra dark) Also used the Crealies creative flowers no.18 and the creative shape no.21 for the branches. On the background a M bossability  folder of Spellbinders and decorative labels one. The image is a Memorybox stamp.

Hallo allemaal,

Zoals beloofd nog meer Pan Pastel creaties, deze keer in een andere stijl waarbij veel bloemen, embossmallen en Spellbinder mallen. Ik ben al een tijdje geinspireerd door de kaarten gemaakt door Kittie Carraciolo van Kitties Craft, neem een kijkje op haar blog om te zien waar ik het over heb......ze werkt veel met mallen van bloemen en maakt prachtige tafereeltjes van allerlei snij mallen. Ik heb de meeste kaarten 'ton sur ton'gemaakt, hetgeen ik altijd mooi vind.... ik heb hier alle tinten Pan Pastel Ultramarijn gebruikt ( tint, kleur, schaduw,extra donker)Ook hier de Crealies creative flowers no.18 en de creative shape no.21 voor de takjes. Op de achtergrond een M bossability emboss. mal van Spellbinders en de decorative labels 1. De afbeelding is een Memorybox stempel.

The second card has been made with the 'Belleek technique'. Take a look at the blog of Kitties craft for more info about this technique. This time I've used the Crealies creative flower no.2, the leaves are from Memorybox and the branches with the dots are from Marianne Design. The floral oval frame is from Spellbinders. I've used the Pan Pastel Burnt Sienna tint, colour and shade. I've used Antique Linen for the Belleek technique.

De tweede kaart is gemaakt met de 'Belleek technique'. Neem een kijkje op het blog van Kitties craft voor meer info over deze techniek.Deze keer heb ik de Crealies creative flower no.2 gebruikt, de blaadjes zijn van de Memorybox en de takjes met de bolletjes van Marianne Design. Het ovalen frame is van Spellbinders. Ik heb hier Pan Pastel Burnt Sienna, tint, colour en shade gebruikt. Antique Linen gebruikt voor de Belleek techniek.


And for now the last one using the Victorian Velvet ink on the background......and for the PP's the Permanent Red tint, and shade. Again the creative flower no.1 from Crealies and the creative shape no. 21. Again a Spellbinders die for the frame which fits perfect on this M Bossability folder. The clear stamp text(thinking of you in Dutch) is from Crealies and the swirls are from Viva decor.

En voor de laatste heb ik Victorian Velvet gebruikt voor de achtergrond.....en voor de PP's een Permanent Red Tint en shade. Weer de creative flower no.1 van Crealies en de creative shape no.21. Weer een Spellbinders frame mal die heel goed past op de M Bossability. De stempel tekst is van Crealies en de swirls van Viva Decor.Till next time and thanks for visiting!

tot de volgende keer en bedankt voor je bezoek!maandag 29 oktober 2012

Pan Pastel creation....finally had a play!

Hi there,

Finally had a long play with the Pan Pastels......had them for quit a while in my stash but did not have played with them! But a friend who has a craft shop near by asked me if I wanted to give some demo's for celebrating the 6th year of her shop. But first I had to try them and indeed they are gorgeous and addictive! 
And I would like to clearly say that they don't are the same quality as the previous chalks, because they don't! So when people want to work with a cheaper product that's OK and I can understand that but don't say they are the same.
She decided to purchase the whole range and I am really happy with that!
This is my card, a very simple one but effective for the Pan Pastels....the text is from Crealies and says:
'seize the day' which is so true because this moment counts.......I've used paper with a linen structure which shows beautiful trough the Pan Pastels.

Hallo allemaal,


Eindelijk had ik de tijd om met de Pan Pastels te spelen....had ze al een tijd in huis maar nog niet mee gespeeld! Een vriendin met een hobbyzaak in de buurt vroeg me of ik er mee wilde demonstreren tijdens haar 6 jarig bestaan, dus dat wilde ik graag doen....maar moest er eerst even mee aan de slag. En ze zijn inderdaad geweldig en verslavend! Ik wil toch even benadrukken dat ze qua kwaliteit niet te vergelijken zijn met de chalks van vroeger. Dus prima en te begrijpen als mensen een goedkoper produkt willen gebruiken maar zeg alsjeblieft niet dat het hetzelfde is.
Ze heeft besloten om de hele serie met tools te gaan verkopen en ik ben er heel blij mee!
Ik heb hier een simpele kaart gemaakt maar effectief om het mooie effect van de Pan Pastels te laten zien. De tekst is van Crealies en een zeer ware....want het moment van NU is het belangrijkste. Ik heb papier gebruikt met een linnenstructuur waar de pannetjes het mooi op doen.

Soon I will show other cards in another style with these Pan Pastels

Binnenkort laat ik wat andere kaarten zien in een andere stijl met de Pan Pastels

creative greet,
creatieve groetjes,


dinsdag 23 oktober 2012

Again some Christmas creations with Chocolate Baroque

Hi there,

It's very warm for the time of year here and I hope it will be soon more real Autumn weather! I've made some Christmas cards with the clear stamps from Chocolate Baroque and with the gorgeous sheet Pears and Baubles in combination with the Gothic fragments. Also one of my favorites(got lots of CB fav's LOL)

Hallo daar,
Het is warm voor de tijd van het jaar en ik hoop dat het gauw wat meer echt herfstweer gaat worden! Ik heb deze kerstkaarten met de clear stempels van CB en met het prachtige sheet Pears and Baubles in combinatie met de  Gothic fragments gebruikt. Ook een van mijn favorieten( heb vele CB favorieten LOL)
The 2nd one........made with the clear stampsheet 'Joyful Christmas' and on the background a fragment of the Pears and Baubles sheet. All coloured with Derwents soft colour pencils on Basic Grey scrappaper. The poinsettia is decoupaged.

De tweede......gemaakt met de clear stempelsheet 'Joyful Christmas' en op de achtergrond een fragment van de Pears and Baubles sheet. Alles gekleurd met Derwent Color soft op Basic Grey papier. De kerstroos is extra uitgesneden.


The 3rd one, I've used here the Poinsettia script and again on the background the fragment of the Pears and Baubles. Embossed with pearl EP and sponged with Brilliance inks. The poinsettia is coloured on Basic Grey with Derwent pencils and decoupaged.

De derde, hier heb ik het  Poinsettia script gebruikt en weer op de achtergrond een fragment van de Pears en Baubles. Geembosst met silver pearl EP en gesponst met Brilliance inkten. De poinsettia is gekleurd op Basic Grey papier en gekleurd met Derwent potloden. Ook weer extra uitgesneden.And the last one for now, created with the Morris Baubles, again on Basic Grey paper but now embossed with WOW silver emboss.powder and coloured with Tombo markers. On the background you can see a stylished flower from the Dusky Damask sheet.

En de laatste voor nu, gemaakt met de Morris Baubles, weer op Basic Grey papier maar nu geembosst met WOW zilver EP en gekleurd met Tombo markers. Op de achtergrond zie je de gestileerde bloem van deWell maybe you are a bit inspired with the spirit of Christmas, I am always looking forward to this time of year....not only the Christmas time but also Wintertime! Warm and cozy inside the house, lights shining on......

Creative greet,

Misschien ben je geinspireerd door de spirit van Kerst, ik kijk altijd uit naar deze tijd van het jaar.......niet alleen de Kerst periode maar ook de wintertijd! Warm en knus binnen, lichtjes aan .......zaterdag 20 oktober 2012

Bloghop Crealies, New....Open flowers!!Hello there,

Today we have the launch of the new creative Open Flowers from Crealies! Four new shapes of open flowers, great to combine with the Creative flowers. And we have a bloghop and some candy to win!
Today almost all designteam members will publish their creation with these dies on their blog. You can find the link in the right sidebar. Hop from creation to creation and get inspired!

On the 25th of October Annelies will announce on the Crealies blog the lucky winner of one of these dies!
 What do you have to do?
- become a follower of the Crealies blog or maybe you are already following
- enter through Mr.Linky
- Place the blogcandy in the sidebar of your blog(if you have one)

So,do you wanna win such a great die,  come on and join this hop! Hope to see you,


Hallo allemaal,
Vandaag plaatsen bijna alle Designteamleden een creatie gemaakt met deze stansen op hun blog. Je vindt de links naar deze blogs in de zijkolom. Hop van de ene naar de andere creatie en laat je inspireren.

Op 25 oktober maakt Annelies op het Crealies blog bekend wie de winnares/winnaar is van één van deze stansen.

Hoe doe je mee aan de blogcandy?
  • Ben volger van het Crealies blog of meld je aan als volger
  • Meld je aan via Mr. Linky
  • Plaats de blogcandy in de sidebar van je blog


And this is my creation with the new Open flowers. I've used open flower no. 02 and I've cut it from glitter paper.Also used in combination with the creative flower no.18. On the background you see the Masks & More no.4. I've used them with Pan Pastels and the Non stop stamps no. 3 in the corners. Also used the Pan pastel for the flowers.And ofcourse the text is a Crealies stamp(it means 'Wintergreetings')

En dit is mijn creatie met de nieuwe Open Flowers. Ik heb open flower no. 02 gebruikt en gesneden uit glitterpapier. Ook in combinatie met de creative flower no.18. Op de achtergrond kun je de Masks & More no.4 zien. ik heb ze gebruikt in combinatie met Pan Pastel en de Non stop stamps no. 3 in de hoeken.  ook heb ik de Pan Pastels voor de bloemen gebruikt.
En natuurlijk is de tekst ook een Crealies stempeltje!Dus,wil je z'on mooie mal winnen,  kom en doe mee met deze hop! Hoop je te zien,

Creative greet

dinsdag 16 oktober 2012

Christmas creations with Chocolate Baroque

Hello there,

Today some Chocolate Christmas creations with an older sheet called ' Damask Reindeer. I instantly fell in love with this deer, isn't she beautiful?
I've made two cards with her, on the first one I've tried the Wow bonding powder and the metallic foil. It creates a beautiful effect, more shiny than embossing powder but more flat. This is the gold version. I've kept the card simple with an embossed background of a cover a card(Ornate Floral) from Impression Obsession. Only a little ribbon and enough is enough........

Hallo allemaal,

Vandaag wat Chocolate Kerst creaties met een wat ouder sheet genaamd 'Damask Reindeer'. Ik werd gelijk verliefd op dit hertje, is ze niet prachtig?
Ik heb er twee kaarten mee gemaakt, op de eerste heb ik de Wow bonding powder en de metaal folie geprobeerd. Het geeft een heel mooi effect, glanzender dan embossingpoeder en platter. Dit is de gouden folie. Ik heb de kaart verder simpel gehouden met alleen een geembosste achtergrond van de cover a card (Ornate Floral) van Impression Obsession. Alleen een lintje en genoeg is genoeg........

On the 2nd card I've used some more materials.......here I've stamped on Basic Grey scrappaper and on the background you see a fragment of the 'Paisley elephant sheet'. One of the fragments is embossed with Wow green shimmer. It gives a great sparkly effect. The Christmas harlequin squares are from the
'Harlequin Christmas sheet'. Only added some white pencil effects on the deer and harlequin piece. This one is def my favorite!

Op de tweede kaart heb ik wat meer materialen gebruikt.....hier heb ik gestempeld op Basic Grey scrappapier en op de achtergrond zie je fragmenten van de 'Paisley elephant sheet'. Een van de fragmenten is geembosst met Wow Green shimmer, het geeft een prachtig glitter effect. De Kerst harlekijk vierkantjes zijn van de 'Harlequin Christmas sheet'.    Alleen nog wat witte potlood accenten op het hert en de harlequins. Deze is toch wel mijn favoriet!


Hope I have inspired you and if you have questions pleas ask!
Hoop je geinspireerd te hebben en heb je vragen stel ze gerust!

Alle materialen zijn te koop bij de Posthumuswinkel in Amsterdam!
Binnenkort - 10 november- stapelgekke stempeldag!
Heb je interesse, geef je op bij de Posthumuswinkel!
Misschien zie ik je dan!

Creatieve groet

dinsdag 9 oktober 2012

Colours of Fall again......nog meer kleuren van de herfst

Hello there,

As promised some more Fall coloured cards with the lovely stamps of designs by Ryn.
The first card is made using the 'black eyed Susan' flower and again the texture stamp'Patio stone' on the background . I've embossed the flowers with black emboss.powder an coloured them with waterbased markers. Decoupaged them and add some glossy accents in the center. The quote is from Chocolate Baroque, Words of Inspiration.

Hallo allemaal,

Zoals beloofd nog wat kaarten met herfst kleuren met de mooie stempels van designs by Ryn.
De eerste kaart is gemaakt met de 'black eyed Susan bloem, oftewel Susanna met de mooie ogen in het Nederlands. En weer de structuur stempel op de achtergrond 'Patio stone'. Ik heb de bloemen geembosst met zwart en gekleurd met Tombo markers. Uitgeknipt en nog wat glossy accents in het hart. De tekst is van Chocolate Baroque, Words of Inspiration.

The 2nd card is my favorite and I've used here the 'African Daisy' flower and again the Flower Lace no. 1
Also used here some Crealies dies, creative shapes no.24 and Creative border no.23.
I've stamped the Flower Lace with different colours Memento inks and also white Versamagic. The flowers on the background are coloured with pencils and the front image is embossed with gold and coloured with waterbased markers.
The quote is from Chocolate Baroque from the sheet ' Bold blooms', it's difficult to read so it says:
Bread feeds the body, indeed,
but flowers feed also the soul'


De tweede kaart is mijn favoriet en hier heb ik de 'African Daisy' bloem gebruikt en weer de Flower Lace no. 1. ook heb ik hier Crealies mallen gebruikt nl. creative shapes no.24 en Creative border no.23.
Ik heb de Flower Lace met verschillende kleuren Memento inkt en Versamagic wit gestempeld. De bloemen op de achtergrond zijn gekleurd met potlood en de voorste bloem is geembosst met goud en gekleurd met Tombo markers. De tekst is weer van Chocolate Baroque, ' Bold blooms', het is moeilijk zo te lezen, maar er staat
Bread feeds the body, indeed,
but flowers feed also the soul'

Hope to have inspired you with these lovely stamps,
Creative greet,

Hoop je geinspireerd te hebben met deze mooie stempels,
creatieve groet,


Colours of Fall..........kleuren van de herfst


Hello there,

Today some creations with the beautiful designs by Ryn in those gorgeous Fall colours, I do love those colours!
I've used several stamps of Ryn, to begin with the lovely texture stamp 'Patio stone'. The background was made using the acryl bloc technique using distress inks. The patio stone was stamped with different colours distress inks and embossed in the right lower corner with sparkle emboss.powder.  I've also used a Memory box circle die. The sentiment is from Chocolate Baroque, Artistic Affirmations.

Hallo allemaal,

Vandaag wat creaties met de mooie stempels van designs by Ryn in de mooie herfstkleuren. Ik hou echt van deze kleuren!
ik heb diverse stempels gebruikt van Ryn, te beginnen met de mooie textuur stempel 'Patio stone'. De achtergrond is weer gemaakt met de acryl blok techniek en distress inkten. De patio stone is gestempeld met diverse kleuren distress inkt en geembosst in de hoek rechtsonder met sparkle emboss.poeder. Ik heb hier ook een Memory box cirkel cluster mal gebruikt. De tekst is van Chocolate Baroque,Artistic Affirmations.


The 2nd card shows the beautiful Vine heart and the climbing vines. I've embossed the heart with silver pearl emboss.powder and gave accents with pencil and glitter powder. You can see the climbing vines along the edges. Also used a Memory box die, the Pristina border. The sentiment is also a Chocolate Baroque one.(a retired one)


De tweede kaart laat het mooie Vine heart en de climbing vines zien. Ik heb het hart met silver pearl geembosst en wat accenten gegeven met potlood en glitter poeder. De climbing vines kun je zien aan de zij en onderkant van de kaart. Ook een memorybox mal gebruikt, de Pristina border. De tekst is ook van Chocolate Baroque.( niet meer in het assortiment)

Well that's it for now, soon be back for more Fall creations.......


Zo, dat was het voor nu, binnenkort meer herfst.........creaties

Fall greetz,vrijdag 5 oktober 2012

guestdesigner 'Ryn' designs.........Fairy Dance

Hello there,

Yes........I am guest designer at 'Ryn' designs! Great to have a go with her lovely stamps! This is my first creation with the lovely  Dancing Fairies. I've made the card using the Acrylic background technique with the Spring Distress Inks and some gold spatters.....always hard to catch on a photo. And my camera is 'deceased'! No money at the time to buy a new one...... Fortunately I can also make pics with the film camera!

On the background I've used Ryn's Lace fragment no.1 and stamped it with different Memento ink colours. I've coloured the fairy's with Derwent soft colour and added some sparkles on the wings. The quote 'make your own music' is from Impression Obsession.
Also used the new Crealies  creative flower no.26 and creative petal no.6. The crisp branches are creative shapes no.21.  As you can see I've stamped the leaves also with the lace pattern.
I've coloured the flower and the leaves with Pan Pastels, finally did have a play with them! They are great!!

Soon I will show you some more creations with 'Ryn's stamps.......You can also see the lovely creations at the blogs of Shirley Deatcher and Eileen's crafty zone( you can find them in my bloglist)Two talented and very nice ladies!Hallo allemaal,

Jaaaa, ik ben gastdesigner bij 'Ryn' designs! Heerlijk om eens met haar mooie stempels aan de slag te gaan!
Dit is mijn eerste creatie met de mooie Dancing Fairies. Ik heb de kaart gemaakt met de acrylblok techniek en  de voorjaars Distress kleuren en wat gouden spetters........helaas zie je dat altijd moeilijk op een foto....zeker nu mijn camera de geest heeft gegeven en even geen ping ping voor een nieuwe...... maar met de filmcamera kan ik ook foto's maken gelukkig!

Op de achtergrond heb ik Ryn's  Lace fragment no.1 gebruikt met diverse tinten Memento inkt. De elfen heb ik gekleurd met Derwent Color Soft en wat glitters op de vleugels.
De tekst 'maak je eigen muziek' is van Impression Obsession.

Heb ook de nieuwe  Crealies  creative flower no.26 en creative petal no.6. gebruikt. De fijne takjes zijn de
 creative shapes no.21. Zoals je kunt zien heb ik het kant patroon ook op de bladeren gebruikt.
Ik heb de bloemen , blaadjes en takjes met de Pan pastels gekleurd, eindelijk heb ik er eens mee gespeeld en inderdaad.....geweldig!

Binnenkort meer creaties met de stempels van "Ryn'....je kunt ook de nodige creaties zien op de blogs van
Shirley Deatcher en Eileen's crafty zone. Twee getalenteerde en hele aardige ladies!(je kunt ze ook in m'n bloglijst vinden)
Isn't that Crealies flower lovely and those leaves with the lace pattern? Those Pan pastels do blend so very good, I really fell in love with them!

Is deze Crealies bloem niet mooi en die blaadjes met dat kantpatroon? De Pan pastels mengen geweldig, ik ben er helemaal weg van!


Fairy greetings,

maandag 1 oktober 2012

New release of Chocolate Baroque....Gothic Fragments!!
Hello there,

Today Glenda(owner of Chocolate Baroque) launched a new gorgeous stamp sheet: Gothic Fragments. 
I was thrilled when I saw it. Totally up to my street.......those fragments are so versatile and gorgeous to work with! Now I can reveal my two cards that I've made with it...... soon there will be more and our talented design team will show the coming days a lot more of beautiful art work. So hop by the DT blog !

Hallo allemaal,

Vandaag heeft Glenda(eigenaresse van Chocolate Baroque) een prachtige nieuwe stempel sheet gelanceerd: Gothic Fragments. ( hier te koop bij de Posthumuswinkel)
Ik was er helemaal weg van toen ik het zag......helemaal in mijn straatje....die fragment stempels zijn zo veelzijdig en geweldig om mee te werken! Nu kan ik de twee kaarten laten zien die ik al gemaakt had......er zal gauw meer te zien zijn en ons getalenteerde design team zal de komende dagen hun creaties tonen. Dus kijk ook even bij het DT blog!


This is my first card with the Gothic Fragments. It's in the same colour combination as all the cards some blogposts ago with the structures. This time I worked also with the molding paste and polished it with silver Inca Gold from Viva Decor a fantastic product based on bee wax!
I've made the background with Derwent Artbars and did some splashing with the white artbar. I've used the Crafters template 'bricks' with the molding paste. Through the bricks you can see some of the gothic fragments shine through..... You can see also the lovely spiderweb corner from one of the new clear stamps 'Witches brew'. And in the left bottom corner you can see some Texture fragments. The text is from the Artistic Expressions.  I gave some accents with my Derwent pencils on the window.

Dit is mijn eerste kaart met de Gothic Fragments. Het is dezelfde kleurcombi als de structuur kaarten een paar blog posten geleden.Ook hier weer gewerkt met de structuur pasta en opgepoetst met zilver 'Inca Gold van Viva Decor' een geweldig product op basis van bijenwas.
Ik heb de achtergrond met de Derwent Artbars gemaakt en wat gespetterd met de witte art bar. Hier heb ik de Crafters mal 'bricks'gebruikt met de structuur pasta. Door de steentjes heen kun je wat gothic structuren zien....Ook de leuke spinnenweb hoek stempel van de nieuw clearset 'Witches brew' heb ik gebruikt. En links onderin zie je wat van de Texture fragments. De tekst is van de Artistic Expressions.
Ik heb nog wat geaccentueerd met Derwent potloden.
And my 2nd card is made with the Crafters template 'Tile texture' I was not sure about keeping it simple like this because I like to decorate and always want to add some sparkle or stones or embellishments........it was a challenge to myself to keep it like this.....the molding paste just picks up the paint that's underneath, I really like the effect of this paste. Around the edges I've used a mini craqueled stamp of one of the mini sheets 'Mail art'
I've give some accents with my Derwent pencils.......En mijn tweede kaart gemaakt met behulp van de Crafters template 'Tile textures'. Ik was er niet zeker van om hem zo simpel te houden omdat ik altijd graag versier......glimmertjes ,steentjes, enzovoort...het was dus een uitdaging het gewoon zo te laten...de structuurpasta heeft de eigenschap de kleur van de verf eronder door te laten, dit effect vind ik altijd mooi.... Aan de randen heb ik een van de mini stempels 'craquele' gebruikt van een van de mini stempel sheets  'Mail art'.
Nog wat accenten met potlood gegeven........
So, this was my contribution for now, please take a look at the DT blog for some more info and maybe some candy there.........

Zo, dit was even mijn bijdrage voor nu, neem een kijkje op DT blog voor verdere info en misschien wel wat te winnen.......Creative greet,

' DANCE'

While I dance I cannot judge,
I cannot hate, I cannot separate myself from life.
I can only be joyful and whole.
That is why I dance.”
~Hans Bos