donderdag 25 juli 2013

some forgotten cards.......nog wat vergeten kaarten

Hi there,

Today some cards which I've made some time ago and still haven't shown. The first one is done with the multicoloured embossing technique with WOW embossingpowders. I've done recently a blogpost on the WOW blog, you can see it here with this technique.
I've used a cover a card background from Impression Obsession  and the main image is also from IO. Inside the card I've used peacock stamps from Chocolate Baroque. (Peacock fan) The sentiment is from the 'Loving sentiments'.

Vandaag wat kaarten die ik al een tijdje geleden heb gemaakt maar nog niet heb laten zien. De eerste is gemaakt met de multi kleuren embossing techniek met de WOW embossing poeders. ik heb pas een blogpost gedaan op het WOW blog met deze techniek, je kun het hier  zien.
Ik heb een cover a card van Impression Obsession gebruikt en de pauwenveer is ook van IO. Aan de binnenkant van de kaart zijn de stempels van Chocolate Baroque.(Peacock fan)en de tekst van de loving Sentiments.
De stempels van Impression Obsession zijn te koop bij de Posthumuswinkel in Amsterdam.

The 2nd card is also a mix from IO and Chocolate Baroque stamps.
De tweede kaart is ook weer een mix van IO en CB stempelsThe 3rd card is made only with Chocolate Baroque stamps.Again the Peacock fan. On the background you can see the stamp of the Texture fragments and the sentiment is from 'Butterfly dreams'.

De 3e kaart is alleen met CB stempels gemaakt. Weer de Peacock fan en op de achtergrond zie je een stempel van de  Texture fragments en de tekst is van Butterfly dreams'.


And the last one for now, all with Impression Obsession stamps. Cover a card Damask and again the lovely peacock feather. Multi colouring embossing technique with WOW emboss.powders.
En de laatste voor nu, deze alleen met IO stempels. Cover a card Damask en de mooie pauwenveer. Multi kleuren embossing techniek met de WOW emboss.poedersTill next time,
enjoy the holidays

tot de volgende keer,
geniet van de vakantie

Creative greet,

vrijdag 19 juli 2013

Fancy fancy flowers.......Hi there,

Today another creation with the Fancy flowers........ I've made this one on water colour paper with lots of structure. It turned out fine and I will sure use that more often. I've use also some die cuts from Joy crafts and Marianne design. On the background you can see the Texture Fragments, stamped and embossed too, still one of my favorites CB sheets. I've coloured the flower with pearlescent paint and decoupaged it.

Vandaag nog een andere creatie met de Fancy Flowers.......ik heb deze gemaakt op aquarel papier met veel structuur, een grove soort. Het pakte goed uit en ik zal het zeker eens wat vaker gebruiken. ik heb hier ook wat snijmallen gebruikt van Joy crafts en Marianne design. Op de achtergrond kun je de Texture fragments zien, zowel gestempeld als geembosst. Nog steeds een van m'n favoriete CB sheets. Ik heb de bloem gekleurd met parelmoer verf en in laagjes verwerkt.
The 2nd one is a very sweet coloured card, not really my thing but sometimes you create something and you think ...... no ... jacgh.... but I thought I still show it  to let you know that I am also not always satisfied with what I create........and probaply some people do like it...... it does not always have to be perfect mmmm? The background paper is from the Butterfly bliss CD (it's a bargain now!)from Chocolate Baroque. These CD's are a perfect match with the style and design of the stamps of CB en great to use when you don't have the time or you don't feel like creating your own background.

De tweede kaart is echt zoet van kleur, eigenlijk niet zo mijn ding maar soms maak je wel eens wat en denk je....nee....jacgh....maar ik laat 'm toch zien om te laten weten dat ik ook niet altijd tevreden ben met wat ik maak.........en er zijn vast mensen die het wel mooi vinden......het hoeft niet altijd perfect te zijn he?
Het achtergrond papier is van de Butterfly bliss CD van Chocolate Baroque.(nu een koopje!) Deze CD's sluiten mooi aan bij de stijl en ontwerpen van de stempels en heerlijk om eens te gebruiken als je geen zin hebt om zelf een achtergrond te maken. In heel veel kleurcombinaties af te drukken.
a close-up of the corner stamp, inked with Brilliance and lots of pearls......
een close-up van de hoek stempel, geinkt met Brilliance en veel parels.......


Thanks for visiting and see you next time,
always appreciate your feed back!

Bedankt voor je bezoekje en tot de volgende keer,
ik vind het altijd fijn om feed back te krijgen!

woensdag 17 juli 2013

More Fancy Flowers and Poppies........

Hi there,

Today some more Fancy Flowers and Poppies to see from the new stamp sheets from Chocolate Baroque. I've really enjoyed to put a bit of drawing to these lovely designs. Again made one on kraft paper, one of my favorites.......here it is.....I've repeated the one flower from the sheet and draw some extra lines. I've coloured this with the Derwent soft colour pencils.

Hallo daar,

Vandaag meer  Fancy Flowers and Poppies te zien van de nieuwe stempelsheets van Chocolate Baroque. Ik vind het echt leuk om wat getekende lijnen toe te voegen aan deze mooie ontwerpen. Weer gemaakt op kraft papier, een van mijn favorieten.....hier is ie.......ik heb de bloem herhaald en wat extra lijnen getekend. Gekleurd met de Derwent Soft colour potloden.
The next one is made with the Poppy Meadow sheet and I've stamped on blue Basic Grey paper, coloured with pencils and the main image on DCP paper and coloured with Copics. Sponged some clouds with pigment inks and using a cloud die. The sentiment is from the Paisley elephant sheet.

De volgende is gemaakt met de Poppy Meadow sheet en ik heb hier gestempeld op blauw Basic Grey papier en gekleurd met potloden. De afbeelding is het midden op DCP papier en gekleurd met Copics. Wat wolken gesponst met behulp van een wolken snijmal. De tekst is van de Paisley elephant sheet.

You can also hop to the DT blog to see two other cards made by me........
Je kunt ook even bij het DT blog kijken voor de twee andere kaarten die ik heb gemaakt........
Thanks for visiting and always appreciate your comments,
till next time

Bedankt voor je bezoek en vind het altijd leuk om jullie reacties te lezen,
tot de volgende keer,zaterdag 13 juli 2013

Key to my dreams........from Chocolate BaroqueHello there,

Today another tag made with the Key to my dreams sheet from Chocolate Baroque. I really love the effect of this technique. I've used Distress stains for the tag and stamped the keys with brown ink adding some accents with a white pencil. I've embossed the 'technique tile' with ultra thick embossing powder gold from Ranger and pressed the stamp into it when the embossing layer was still warm. Than I've rubbed some black acrylic paint on it and rubbed it again with a clean cloth to polish. Doesn't it look beautiful?

Hallo allemaal,

Vandaag nog een andere tag gemaakt met de Key to my dreams sheet van Chocolate Baroque.( te koop bij de Posthumuswinkel) Ik vind het effect van deze techniek echt prachtig. Ik heb Distress stains gebruikt voor de tag en de sleutels gestempeld met bruike inkt en geaccentueerd met wit potlood. Ik heb de 'technique tile' met ultra thick embossing poeder goud van Ranger geembosst en de stempel erin gedrukt toen de embossinglaag nog warm was. Hierna wat zwarte acrylverf erin gewreven en nog een keer nagepoetst met een schone doek om weer een mooie glans te krijgen.
Ziet het er niet mooi uit?
Deze technique tiles (Technique Tuesday) zijn in diverse vormen en maten te koop bij de Posthumuswinkel in Amsterdam. Misschien voor een dagje in de vakantie?Here a pocket card using several stamps from Impression Obsession, Ranger and Chocolate Baroque. Again a technique tile made with triple embossing, this time with clear EP. On the tag I've used an acrylic tag from Ranger.

Hier een label kaart met diverse stempels van Impression Obsession, Ranger en Chocolate Baroque. Weer een technique tile gemaakt met triple embossing, dit keer met clear EP. Aan de label heb ik nog een acryl label van Ranger gehangen. 


close-up Technique tile(from Technique Tuesday)

Till next time and enjoy the weekend,

tot de volgende keer en fijn weekend,


vrijdag 12 juli 2013

Some Ranger and Chocolate Baroque creations.......

Hi there,

I still had some creations made with Ranger and Chocolate Baroque stamps to show ......here they are
first a tag made with Distress inks and the lovely  'Key to my dreams' sheet van CB. I've added several TH(Tim Holtz) embellishments to them.

Hallo daar,

Ik had nog wat creaties liggen gemaakt met Ranger en Chocolate Baroque stempels. Hier een tag gemaakt met Distress inkten en de mooie 'Key to my dreams' sheet van CB. Ik heb er diverse TH( Tim Holtz) embellishments op verwerkt. Deze materialen zijn nu ook te koop bij de Posthumuswinkel in Amsterdam. And another pocket card with tag made with the same 'Key to my dreams'........ at both creations the ribbon has been coloured with the same distress colours(stains) I've been playing with some chipboard elements and triple embossing.

Een andere 'pocket' kaart met tag gemaakt met dezelfde 'Key to my dreams'.......bij beide creaties is het lint gekleurd met dezelfde distress kleuren (stains) Ik heb wat gespeeld met kartonnen elementjes en triple embossing.This is the tag which is inside the pocket......
The edge of the tag is modified with Walnut stain(stains) and embossed with WOW clear gold highlight.
De randen van de label zijn bewerkt met Walnut stain(stains) en geembosst met WOW clear gold highlight.


The key was first stamped ,coloured with Distress inks and after drying I've added some embossing marker and ultrathick embossing powder clear. Than I've blended the tag with the Distress inks and spraying some water.......you can see a swirl mask in the background

De sleutel is eerst gestempeld en ingekleurd met Distress inkten en na droging heb ik de de sleutel ingevuld met een embossing marker en geembosst met ultrathick emboss.poeder clear. Daarna pas de tag geblend met Distress inkten en wat gesprayed met water. Op de achtergrond zie je ook een swirl masker.
 And two other Ranger labels, only using Ranger stamps here( and a Serendipity stamp)
En twee andere Ranger labels, alleen met Ranger stempels ( en een Serendipity stempel)

Well, hope to see you next time, thanks for visiting,

Hoop je de volgende weer te zien en bedankt voor je bezoek,

dinsdag 9 juli 2013

A (clown) fish called Nemo......stamp designs by Ryn

Hello there,

Today a card made with several stamps of designs by Ryn. I've really enjoyed making this card with ink and blowing it away. I've used the lovely clownfish and I called him Nemo and the fishscales and the rising bubbles. I've used ecoline and water to create the splashes , acryl paint to colour the fish and some pearl ex to give the fish some sparkles.And of course adding some white pencil......

Hallo allemaal,

Vandaag een kaart gemaakt met diverse stempels van designs by Ryn. Ik heb plezier gehad met deze kaart met inkt en dan wegblazen. Ik heb de leuke clownvis gebruikt en ik heb hem Nemo genoemd, de visschubben en de rising bubbles. Ik heb ecoline en water gebruikt voor de splashes, acryl verf om de vis te kleuren en wat pearl ex om wat sprankeling aan de vis te geven. En natuurlijk wat wit kleurpotlood........


you can see the shine of the pearl ex here.........
hier kun je de glans van de pearl ex zien

Till next time and if you like the designs of Ryn, you can also take a look at the blogs of my teamies, her blog and her Face book page!
Tot de volgende keer en als je de ontwerpen van Ryn mooi vindt, kijk dan ook op de blogs van mijn teammaatjes, haar blog of haar Face book pagina!
for the blogs of my teamies , look at the right side bar.

Till next time,
tot de volgende keer
woensdag 3 juli 2013

New stamps at Chocolate Baroque.....Fancy Flowers and Poppy meadow!


Poppy Meadow Unmounted Rubber stamp sheet - A5Fancy Flowers Unmounted Rubber stamp sheet - A5Hello there,

I am a bit late but I was not feeling very well, still fighting this one, so here my first cards with the new wonderful designs of Chocolate Baroque!
The first one is made with the Fancy Flowers which have a bit of Art Deco feel about them, and a small ornament of the Poppy Meadow. These stamps really challenged me to get my drawing skills out. At the orange card I've used Basic Grey paper and stamped the little ornament on it and some swirls from the flower stamp. I've  coloured the flower and background with my very neglected copic markers. I've used this die frame from Leane which was still new.....in my stash. The quote is from the 'Loving sentiments' sheet.

Hallo allemaal,

Ik ben wat laat omdat ik ziek was en nog steeds een beetje maar toch nu even deze blogpost......dus hier zijn de eerste kaarten met de nieuwe mooie ontwerpen van Chocolate Baroque!
De eerste is gemaakt met de  Fancy Flowers die wel een beetje Art Deco uitstraling hebben en een klein ornament van de Poppy Meadow op de achtergrond. Deze stempels hebben me echt uitgedaagd om m'n tekenvaardigheden weer eens uit de kast te halen. De oranje kaart is gemaakt met Basic Grey papier waarop het kleine ornament gestempeld is en wat swirls van de bloem. Ik heb de bloem en achtergrond gekleurd met m'n zeer verwaarloosde Copic markers. Ik merk dat ik het moeilijk vind om het resultaat net zo mooi te krijgen als met aquarel effect. Moet toch eens een cursus bij Diny Sprakel gaan volgen. Ik heb een oudere snijmal van Leane gebruikt die bij mij nog nieuw was....De tekst is van de Loving sentiments' sheet.


The 2nd card is made on Copic paper and here I've extended the flowers with my own drawing.......so drawers and tanglers these flowers challenge you to add some of your own! Also coloured with Copics and I've used a buckle die from Memory box for the ribbon.

De tweede kaart is gemaakt op Copic papier en hier heb ik de bloemen verlengd met mijn eigen getekende lijnen........dus tekenaars en tanglers deze ontwerpen dagen je uit om wat van jezelf toe te voegen! Ook weer gekleurd met Copics en hier heb ik een gesp snijmal gebruikt van Memorybox voor het lint.

Hope to see you next time with more work with these new stamp sheets and keep watching the DT blog  for more beautiful artwork!
Hoop je volgende keer weer te zien met meer werk van deze nieuwe stempel sets en hou een oogje op het DT blog voor meer mooie kunstwerkjes!


Creative greet,

' DANCE'

While I dance I cannot judge,
I cannot hate, I cannot separate myself from life.
I can only be joyful and whole.
That is why I dance.”
~Hans Bos