maandag 21 juli 2014

Nature is painting ..........pictures of infinite beauty
Hi there,

As promised....here are the workshop cards made with the beautiful Nature stamps from Magenta in combination with matching quotes of Magenta and a single one from IO. This is a simple but very effective technique, masking of some areas and sponging.
I've embossed the branches on the foreground with WOW earth tone honey and Wow Seafoam white. I've used mainly the Hero arts mid tone inks and a few Distress inks.


Hallo allemaal,

Zoals beloofd........hier zijn de workshop kaarten gemaakt met de mooie natuur stempels van Magenta in combinatie met mooie teksten van Magenta en een enkele van IO. Dit vind ik altijd een fijne simpele techniek maar zeer effectief, gedeelten afplakken met tape of post-it en sponzen.
Ik heb de takken op de voorgrond geembosst met Wow earth tone honey en Seafoam white.
Ik heb hoofdzakelijk Hero arts mid tone inkten gebruikt en hier en daar wat Distress inkt.


All branches are from Magenta. In the first layer of the backgrounds I've used partially the Cover a card Clouds from IO. Than masking of the sun/moon and start sponging with the lightest color. Stamp the clouds partially with a darker colour in the right upper corner. The quote is from IO.

Alle takken zijn van Magenta( te koop bij de Posthumus winkel Amsterdam) In de eerste laag van de achtergrond heb ik gedeeltelijk de cover a card ' Clouds'  van IO gebruikt. Dan de zon/maan afdekken met een masker en begin met de lichtste kleur te sponzen. Stempel de wolken gedeeltelijk aan de rechterkant met een wat donkerdere kleur. De tekst is van IO.
Here you can see the cloud stamp even better, you can even see the 'pixels' of the stamp. The quote is from Magenta, isn't it a great one?

Hier kun je de wolken en textuur van de stempel wat beter zien, je kunt zelfs de ' pixels' van de stempel zien. De tekst is van Magenta, vind je m ook niet prachtig?This quote is from Magenta and very true!
De tekst is van Magenta en zeer waar!


Different colourscheme.......
met een andere kleur combi........The green color is sponged with Distress ink and I stamped into it with a clean craquele stamp spritzed with water and pulled out some of the colour. I like that technique......

De groene kleur is gesponst met Distress inkt en ik heb de craquelé stempel(IO) zonder inkt maar met water gestempeld waardoor de inkt eruit wordt getrokken. Ik vind dat altijd een leuke techniek.......

Now over to some sea scenery cards..........with a bird stamp from IO
Nu even een paar ' zee' kaarten .......met een vogel stempel van IO

Look at the great structure of the Wow sea foam white embossing powder, it really creates a thick layer!
Zie je die mooie structuur van de WOW seafoam white embossingpoeder, het geeft echt een mooi dik laagje!
This quote is from IO.
De tekst is van IO.

Hoop jullie geïnspireerd te hebben met deze landschapjes!
Nu weer over tot het ' opruim schoonmaak' gedeelte.......en dan vakantie!
Ik wens jullie allemaal een fijne en relaxte zomer.


Hope to have inspired you with these nature scenes!
Now on to the declutter part again............and than having holidays!
Wishing you all a great and relaxing Summer.


woensdag 16 juli 2014

New color challenge blog at Chocolate Baroque!!

Hi there,

The real 'Chocolate fans' have probably heard it yet but we have a new Colour challenge blog at Chocolate Baroque. Every month a new color challenge so come and join! You have a chance to win a prize and spend it in our delicious Chocolate shop!!

You can find all the info and rules one the Chocolate Baroque Challenge blog.

This is the challenge of this month and you will certainly be inspired by the lovely samples our design team has made.

Hallo allemaal,

De echte 'Chocolate' fans hebben het waarschijnlijk al gezien maar we hebben een nieuw kleuren challenge blog bij Chocolate Baroque. Elke maand een nieuwe kleuren uitdaging dus kom en doe mee! Je hebt tevens kans om een prijs te winnen en het uit te geven in de heerlijke ' Chocolate'  winkel!

Je kunt alle info en regels vinden op het Chocolate Baroque Challenge blog.


So grab your coloring tools and get started!
Hope to see your creations and artwork there.

Dus pak je kleurspullen en ga aan de slag!
Hoop je creaties en kunstwerk te zien daar!dinsdag 8 juli 2014

Just like a painting.........roses......and more roses........
Hi there,

Today I will  show you several samples of the ' painted rose' cards which are made for the workshop at the Posthumus shop in Amsterdam. The participants had a lot of samples to choose from and I think they've enjoyed it very much! We have worked on canvas paper, originally ment for playing with the Pan Pastels but I discovered that it is also great for Distress inks and water..........come and have a look!

You can see the structure of the paper and even better on the close-ups.......We've used a lot of layers in the background using the lovely cover a card backgrounds from Impression Obsession. All stamps are from that company and can be bought at the Posthumus shop in Amsterdam( mainly for the Dutch people) Also a lot of masking on the cards......all made using Distress inks for the background. I won't go into technique details or mention all the stamps I've been using because of my limited time behind the PC. But if you have questions please ask and in in time I will get back to you.

Well, take a seat and a cup of something to drink because there is a lot to be seen here.........

Hallo allemaal,

Vandaag laat ik jullie de voorbeelden zien van de ' geschilderde rozen' kaarten die gemaakt zijn voor de workshop bij de Posthumus winkel in Amsterdam. De deelnemers hadden een hoop voorbeelden om uit te kiezen en ze hebben het naar hun zin gehad! We hebben gewerkt op canvas papier dat eigenlijk bedoeld was voor de Pan Pastels( toen het fluweel papier er even niet was) maar ik heb ontdekt dat het ook geweldig is voor Distress inkt en water......kijk je mee?

Je kunt goed de structuur van het papier zien en nog beter op de close-ups.......De achtergronden bestaan uit veel lagen gemaakt met de mooie cover a cards van Impression Obsession. Alle stempels zijn van dat merk en zijn te koop bij de Posthumus winkel in Amsterdam. Ook veel gemaskerd op de kaarten en ze zijn allen gemaakt met een achtergrond van Distress inkten.  Ik ga nu niet verder op de techniek in of het opsommen van alle gebruikte stempels omdat mijn tijd beperkt is achter de PC. Maar als je vragen hebt, stel ze en mettertijd kom ik er op terug.

Zo, ga er even voor zitten, neem een kop te drinken omdat er een heleboel te zien is.......


These are the stamps I've been using here;

Cover a card Rose Lace  CC087(I've used it in almost every background here)
Cover-a-Card Rose Lace

Cover a card French Script CC151


French Text
and the lovely
Wild sweetheart Rose H8889
Wild Sweetheart Rose

quote
You color my life C9071
You Bring Color


With this card I participate in the challenge ' Colours of Summer' of IO
It was hard to choose but when I look at this one........I felt ' summer' !

On to nr. 2........
here you can see the silver stain on the background........

hier kun je de zilveren Distress stain zien op de achtergrond......

and nr. 3........ 3 and 4 are almost the same, only the roses are coloured differently. The first layer of these backgrounds are made using the Walnut stain, and all the metallic stains and water misting.

en nr. 3........3 en 4 zijn bijna hetzelfde alleen zijn de rozen anders gekleurd. De eerste laag op deze kaarten zijn gemaakt met de metallic stains, Walnut stain en waterspray.
This has even an older look because of the vintage colors.........this was one of the favorites of the participants I think.........

Deze heeft een ' oudere' look vanwege de bruintinten........dit was een van de favorieten van de deelnemers denk ik........


and nr. 5.........( one of my favorites)

en nr. 5 ( een van mijn favorieten)

and nr. 6.....are you still with me? I hope you enjoy these rose creations as much as I did making them!

en nr. 6.....ben je er nog? Ik hoop dat je net zoveel van deze rozencreaties geniet als ik gedaan heb met het maken!

now on to nr. 7, also my favorite.......I think my nr. 1......as I love these colors together......

nu op naar nr. 7, ook mijn favoriet....ik denk mijn nr. 1........omdat ik deze kleuren samen zo mooi vindtThat lovely structure of the canvas paper, it is gorgeous.........like a real painting!

De mooie structuur van het canvas papier, het is geweldig........als een echt schilderij!


on to nr. 8...........is it too much?....LOL.......nrs. 8 and 9 are in brown, grey/gold shades which looks ' tres chique' and vintage like, don't you think?

op naar nr. 8........is het teveel? ....LOL.....nr. 8 en 9 zijn in bruin, grijs en goud tinten welke een ' chique' look geven.


And nr.9.....

This one was made on smooth paper without the canvas structure.......
Deze was gemaakt op glad papier zonder de canvas structuur......


and two close-ups.......


Nr. 10 was made for the less advanced stamper, without the background because that took a lot longer to create......so only masking and coloring.  I like the white space...........have to do that more often, but at the moment I am trying to create more 'white space' in my house LOL

Nr. 10 voor de wat minder gevorderde stempelaar, zonder de bewerkelijke achtergrond......deze vergde best wel veel tijd , dus alleen maskeren en kleuren. Ik vind de ' witte vlakken' mooi.......zou dat meer willen doen, maar ben op het moment bezig met ' meer witte ruimten' te maken in mijn huis LOL en het voelt al een stuk beter.......

Nr. 11..........time for another cup of tea or coffee? This one is less labour intensive because there is no masking, only one single rose to color and an easy background to create with a great cover a card from IO. (Wooden plank)

Nr. 11.......tijd voor nog een kopje thee of koffie? Deze is nog minder bewerkelijk omdat er niet gemaskerd hoeft te worden, slechts een enkele roos om te kleuren en een gemakkelijke achtergrond met de Wooden plank cover a card van IO.

And now (almost done) nr. 12.........also made with the wild rose, love that flower......

En nu( bijna klaar) nr. 12 ook weer gemaakt met de mooie wilde roos.......hou van die bloem.....

and the last one...........nr. 13..........this time with the cover a card ' Sunburst' which you can see very well on the background.

En jaja, de laatste.......nr. 13.....deze keer ook met de cover a card ' Sunburst' die je goed op de achtergrond kunt zien.Well, dear people those were the rose cards, I hope you did enjoyed this little journey in my rose garden and now all is left is a blogpost with samples of the last workshop which was Magenta....... so see you soon!

Zo, lieve mensen, dit waren ze dan, de rozenkaarten. Ik hoop dat jullie net zo van deze kleine reis door mijn rozentuin genoten hebben als ik van het maken ervan. En voor nu rest er alleen nog een blogpost van de Magenta Natuur workshop, dus tot gauw!

Thanks for your visit and see you later!
Bedankt voor je bezoek en zie je graag weer terug!


' DANCE'

While I dance I cannot judge,
I cannot hate, I cannot separate myself from life.
I can only be joyful and whole.
That is why I dance.”
~Hans Bos