maandag 21 juli 2014

Nature is painting ..........pictures of infinite beauty
Hi there,

As promised....here are the workshop cards made with the beautiful Nature stamps from Magenta in combination with matching quotes of Magenta and a single one from IO. This is a simple but very effective technique, masking of some areas and sponging.
I've embossed the branches on the foreground with WOW earth tone honey and Wow Seafoam white. I've used mainly the Hero arts mid tone inks and a few Distress inks.


Hallo allemaal,

Zoals beloofd........hier zijn de workshop kaarten gemaakt met de mooie natuur stempels van Magenta in combinatie met mooie teksten van Magenta en een enkele van IO. Dit vind ik altijd een fijne simpele techniek maar zeer effectief, gedeelten afplakken met tape of post-it en sponzen.
Ik heb de takken op de voorgrond geembosst met Wow earth tone honey en Seafoam white.
Ik heb hoofdzakelijk Hero arts mid tone inkten gebruikt en hier en daar wat Distress inkt.


All branches are from Magenta. In the first layer of the backgrounds I've used partially the Cover a card Clouds from IO. Than masking of the sun/moon and start sponging with the lightest color. Stamp the clouds partially with a darker colour in the right upper corner. The quote is from IO.

Alle takken zijn van Magenta( te koop bij de Posthumus winkel Amsterdam) In de eerste laag van de achtergrond heb ik gedeeltelijk de cover a card ' Clouds'  van IO gebruikt. Dan de zon/maan afdekken met een masker en begin met de lichtste kleur te sponzen. Stempel de wolken gedeeltelijk aan de rechterkant met een wat donkerdere kleur. De tekst is van IO.
Here you can see the cloud stamp even better, you can even see the 'pixels' of the stamp. The quote is from Magenta, isn't it a great one?

Hier kun je de wolken en textuur van de stempel wat beter zien, je kunt zelfs de ' pixels' van de stempel zien. De tekst is van Magenta, vind je m ook niet prachtig?This quote is from Magenta and very true!
De tekst is van Magenta en zeer waar!


Different colourscheme.......
met een andere kleur combi........The green color is sponged with Distress ink and I stamped into it with a clean craquele stamp spritzed with water and pulled out some of the colour. I like that technique......

De groene kleur is gesponst met Distress inkt en ik heb de craquelé stempel(IO) zonder inkt maar met water gestempeld waardoor de inkt eruit wordt getrokken. Ik vind dat altijd een leuke techniek.......

Now over to some sea scenery cards..........with a bird stamp from IO
Nu even een paar ' zee' kaarten .......met een vogel stempel van IO

Look at the great structure of the Wow sea foam white embossing powder, it really creates a thick layer!
Zie je die mooie structuur van de WOW seafoam white embossingpoeder, het geeft echt een mooi dik laagje!
This quote is from IO.
De tekst is van IO.

Hoop jullie geïnspireerd te hebben met deze landschapjes!
Nu weer over tot het ' opruim schoonmaak' gedeelte.......en dan vakantie!
Ik wens jullie allemaal een fijne en relaxte zomer.


Hope to have inspired you with these nature scenes!
Now on to the declutter part again............and than having holidays!
Wishing you all a great and relaxing Summer.


woensdag 16 juli 2014

New color challenge blog at Chocolate Baroque!!

Hi there,

The real 'Chocolate fans' have probably heard it yet but we have a new Colour challenge blog at Chocolate Baroque. Every month a new color challenge so come and join! You have a chance to win a prize and spend it in our delicious Chocolate shop!!

You can find all the info and rules one the Chocolate Baroque Challenge blog.

This is the challenge of this month and you will certainly be inspired by the lovely samples our design team has made.

Hallo allemaal,

De echte 'Chocolate' fans hebben het waarschijnlijk al gezien maar we hebben een nieuw kleuren challenge blog bij Chocolate Baroque. Elke maand een nieuwe kleuren uitdaging dus kom en doe mee! Je hebt tevens kans om een prijs te winnen en het uit te geven in de heerlijke ' Chocolate'  winkel!

Je kunt alle info en regels vinden op het Chocolate Baroque Challenge blog.


So grab your coloring tools and get started!
Hope to see your creations and artwork there.

Dus pak je kleurspullen en ga aan de slag!
Hoop je creaties en kunstwerk te zien daar!' DANCE'

While I dance I cannot judge,
I cannot hate, I cannot separate myself from life.
I can only be joyful and whole.
That is why I dance.”
~Hans Bos