donderdag 30 juni 2016

Flowers and flowers and......
Hi there,

As promised......more Impression Obsession flowers.......with another style and technique, lots of gold embossing on the background and flower.........colouring with Tombo markers and decoupaging of the flower.

This is the
sentiment- expect everyday miracles

Hallo lieve mensen,

Zoals beloofd....meer Impression Obsession bloemen.......met een andere stijl en techniek, veel goud embossing op de achtergrond en bloem....gekleurd met Tombo markers........en de bloem uitgeknipt en in lagen verwerkt.  De gebruikte stempels staan hierboven vermeld.


the 2nd one......made with several stamps

Cover a card backgrounds:

Stamped with several colors of Memento dye inks and some Wow embossing powders too, the flower was embossed using Wow silver regular and coloured with Tombo markers.

Gestempeld met diverse kleuren Memento dye inkten en Wow embossing poeders. De bloem geembosst met Wow silver regular en gekleurd met Tombo's. Hierboven ook weer de stempels genoemd met link naar IO. Ze zijn te koop bij de Posthumuswinkel in Amsterdam.


And nr. 3.......again lots of gold embossing, coloured the flower also with Tombo markers.

Here I've used the

De mooie open Petunia bloem van IO kleurt natuurlijk heerlijk in en hier ook weer met Tombo markers.........Well, I think I have showed you all of my flowers in the garden of this moment, I will see if I have more left....maybe next time......
Thanks for watching and see you next time,

Zo, ik geloof dat ik jullie wel al mijn bloemen uit de tuin van dit moment heb laten zien, zal kijken of ik er nog meer kan vinden....misschien de volgende keer......
Bedankt voor je bezoek en tot de volgende keer,

dinsdag 28 juni 2016

More flowery cards........from Impression Obsession

Hi there,

More cards using the beautiful new flowers from Impression Obsession.

Here I've used the

I have worked on kraft paper and stamped the solid background flower using Memento Wedding Dress. Than the fun part started ....colouring with pencils.........the main flower is embossed, coloured with Tombo markers and decoupaged.

Hallo bloglezers,

Nog wat kaarten met de mooie nieuwe bloemen van Impression Obsession.
Hierboven kun je zien welke stempels ik gebruikt heb. Natuurlijk te koop bij de Posthumuswinkel.

Ik heb gewerkt op kraft papier en heb de dichte(solid) bloem gestempelde met Memento Wedding dress( ook fijn hiervoor is de Hero arts pigment inkt unicorn, is wat witter dan de Memento Wedding dress), hierna kwam het leukste gedeelte voor mij, het kleuren met potloden!
De bloem op de voorgrond is geembosst en gekleurd met Tombo markers. Hierna uitgeknipt en verhoogd opgeplakt.


And another card made with this flower, looks different isn't it? Embossed the flower using Wow silver regular, coloured with Tombo markers and the background is embossed with Wow glitter Diamant white. Here I have used the cover a card Flourishes.

En nog een kaart, ditmaal op zwart papier, oogt geheel anders he? De bloemen geembosst met Wow silver regular en gekleurd met Tombo markers. De achtergrond is geembosst met Wow glitter Diamant white. Ik heb hier de cover a card Flourishes gebruikt.

Now onto the next one........something else.....
Here I've worked on Old Dutch paper which is also great for watercolor techniques...
I've worked with the gorgeous Rose of Sharon, which has also a solid version, great as combination.
on the first card I have only used the open flower.

op naar de volgende...........even heel wat anders......
Hier heb ik gewerkt op het Oud-Hollands papier, geweldig papier om ook nat op te werken......
Ik heb gewerkt met de prachtige  Rose of Sharon stempel die er zowel in open als dichte versie is.......geweldige combi. Bij deze kaart heb ik alleen de open versie gebruikt.

Stamps/Stempels:

and number tree.....here I've also used the solid version of this flower.......so many possibilities!
The open flower is embossed with Wow Black glint embossing powder en coloured with Tombo markers. The solid flower is stamped using white ink and coloured with pencils.......


En nummer drie....hier heb ik dus ook de dichte versie gebruikt.......zoveel mogelijkheden!
De open bloem is geembosst met Wow Black glint en gekleurd met de Tombo markers. De dichte bloem is afgedrukt met witte stempelinkt (destijds heb ik ook in mijn boekje ' Start the Miracle' een vergelijk laten zien in witte inkten) en gekleurd met kleurpotloden.....Next time I will be back with more flowers........
Thanks for visiting and have a blooming day!

Volgende keer, nog meer bloemen.....
Bedankt voor je bezoek en heb een bloeiende dag!zondag 26 juni 2016

Flowers from impression Obsession.......


Hi there,

I have some cards for you with lovely flowers from impression Obsession. I have made them in time for the workshop at the Posthumusshop in Amsterdam and now I can show them here....

Hallo allemaal,

Ik heb wat kaarten voor jullie met mooie bloemen stempels van Impression Obsession. ik heb ze gemaakt als vb. voor de workshop bij de Posthumus winkel in Amsterdam.
Hieronder staan de stempels vermeld die ik heb gebruikt en die natuurlijk te koop zijn bij Posthumus.

Here a background mad with several Cover a cards and fragments of them in soft Pastel colors. 
These are the stamps I have used:

Cover a card backgrounds:


now onto the next one.......a lot more vibrant colors here......

op naar de volgende....hier lekkere felle kleurtjes......
Same technique, different flowers:

Zelfde techniek, andere bloemen

Cover a card backgrounds - same as above......

Well, hope to have inspired you to take out your flower stamps and have a play!

Misschien heb ik je kunnen inspireren om je bloemen stempels te pakken en lekker te gaan spelen!

Wishing you a blooming day!
donderdag 23 juni 2016

Vibrant colors on this Hummingbird.......


Hello world,

Today my last one from this batch.........I have enjoyed it to create them and I think the participants did too.
This time a very colorful and fiery one......

Hallo wereld,

Vandaag de laatste van deze serie... ik heb genoten om ze te maken en ik denk de deelnemers van de workshops ook.
Deze keer een zeer kleurrijke en vurige...


These are the stamps I have used:

 and a text fragment stamp from Darkroomdoor.

These were the two other samples the participants could choose from, but I have published them earlier this year........or maybe even the previous year......time is running fast!

Hierboven de stempels die ik gebruikt heb.

Hieronder de andere twee voorbeelden waar de deelnemers ook uit konden kiezen maar die had ik al eerder dit jaar..of was het vorig jaar laten zien........tijd gaat zo hard!

Well, I really hope that Ryn will create more new designs because she is one of my favorite designers who creates art with heart and soul!
 Her water droplets are unique and I never saw anything that was more beautiful.......so maybe....I hope new birds will be born or something else that will be magical.....

 Ik hoop echt dat Ryn weer nieuwe ontwerpen zal gaan maken want ze is een van mijn favoriete ontwerpers die kunst maakt met hart en ziel! Haar waterdruppels zijn uniek en ongeëvenaard . Misschien worden er weer nieuwe vogels geboren of iets anders magisch.......


woensdag 22 juni 2016

Lovely Hummingbird........Hello lovely people,

Today as promised another one from the Hummingbird series.....yes I create them in series.......need to make a book with them and some with going stories or poems maybe.....I love these fragile and elegant birds.......

All with greens and blue shades.......and the same fluid inks.....

I have used these stamps from designs by Ryn:
Hallo lieve mensen,

Vandaag zoals beloofd een andere van de Hummingbird serie......ja, ik maak ze in series inmiddels.....zou een boek moeten maken in combinatie met een verhaal of gedicht..... Ik hou van deze tere en mooie vogeltjes......

Alles in groen en blauw tinten......en natuurlijk vloeibare inkten op de achtergrond.

Alle stempels zie je hierboven genoemd.
Well, up till tomorrow for the last sample........
Thanks for your visit and hope to see you next time........

if you have questions....don't hesitate to ask!

Zo, op naar morgen voor de laatste van deze reeks,
Bedankt voor je bezoek en hoop je weer te zien volgende keer.....

als je vragen hebt, aarzel niet.....Carpe Diem

dinsdag 21 juni 2016

Colorful hummingbirds from designs by Ryn........1st oneHi lovely people,


Today I want to show you the 1st variation I have made on my previous Hummingbird creations. I have made several samples for some workshops.......made with fluid inks and lots of coloured layers with pencils.

So come on and join me on my colorful voyage......

1st one with shades of blue, green and purple.....

Hallo allemaal,

Vandaag wil ik jullie de 1e variatie op mijn vorige serie Hummingbirds laten zien  die ik gemaakt heb. Ik heb diverse voorbeelden gemaakt voor de workshops bij Leuke Stempels afgelopen mei en juni. Ze zijn ook weer gemaakt met vloeibare inkten en veel lagen kleurpotlood.

Dus...kom je mee op een kleurrijke reis....
Stamps I have used:
Tomorrow I will show you the 2nd one.........so stay tuned if you like them.......of course you can find all the stamps I have used in the shop of designs by Ryn!

Thanks for your visit and always like to read your comments!

Morgen volgt de 2e Hummingbird creatie.......dus als je het leuk vindt kom dan morgen weer kijken en natuurlijk kun je alle stempels die ik gebruikt heb vinden in de shop van designs by Ryn en natuurlijk bij Leuke Stempels in Nijverdal!

Bedankt voor je bezoek en ik vind het altijd leuk om je reactie te lezen!


woensdag 15 juni 2016

New stamps from Studio Light......
Hi there,

Today all the new workshop cards made with new stamp designs from Studio Light and a lovely stamp from Carabelle.

The participants could choose from 4 cards and here they are:

The first one is made using the lovely set ' Beautiful flowers' , it has a beautiful Peony and Hortensia on it........and some lovely other designs


Hallo lieve mensen,

Vandaag al de kaarten op een rij met de nieuwe stempels van Studio Light en een mooie stempel van Carabelle.     

' La femme aux oiseaux'Afgelopen weekend had ik 3 heerlijke workshopdagen in Nijverdal bij Leuke Stempels, de winkel van Hella Mellema-Wieldraaier. Een bezoekje waard, want ze heeft een heleboel! 

Ook zal ik daar weer zijn op 28 en 29 oktober. Dit kun je lezen op mijn Facebook groep ' Mir' acle Art Colours& Designs. Even aanmelden en dan kun je erbij.......

De deelnemers van de workshops konden kiezen uit 4 kaarten. Daar komen ze dan........
Than a card made with the lovely Almond BlossomsA card made with these beautiful birds on branches


And as I love to use faces, I combined the Carabelle stamp with the Peonies(see top) from Studio Light. In the background I also used the lovely hanging droplet set from designs by Ryn.

En ik hou ervan om te werken met gezichten, vroeger tekende ik die veel en nu gebruik ik stempels.......een stempel van Carabelle in combinatie met de mooie pioenrozen van Studio Light. En hier heb ik ook de mooie hanging droplet set from designs by Ryn gebruikt.

Al deze producten zijn natuurlijk te koop en te bestellen bij Hella van Leuke Stempels.
Well, I hope to have inspired you with these new designs and hope to see you next time!
Thanks for visiting my blog and appreciate if you leave a comment,

Zo, ik hoop jullie geïnspireerd te hebben met deze nieuwe ontwerpen en hoop je volgende keer weer te zien!
Bedankt voor je bezoek en ik waardeer het altijd als je een berichtje achterlaat,


vrijdag 3 juni 2016

Craftsheets are indispensable for creative working.......Hi there,

Today something different.....just want to let you know that my craft sheets are indispensable for the work that I do...........I have a company that produces them in all sizes........GREAT!!!
I order them for my workshops there and I can deceide which size I will need.

It's called: 

They have also their own blog for which they invite crafters of all kinds to write a post and they tell the crafting world how important their craft sheet is........

Well, here is my post.........just some photo's which show what I am doing with it.......
The text on the photo is in Dutch so I will do a little translation for you......

Hallo allemaal,

Vandaag even wat anders.......wil jullie graag laten weten hoe onmisbaar mijn craftsheet is voor mijn werk.   Ik koop ze dan ook bij een bedrijf waar ze in allerlei maten gemaakt worden van klein tot groot. Ook voor de workshops koop ik ze daar in en kan zelf bepalen in welke maat.

Het heet:

Ze hebben ook hun eigen blog waarop ze allerlei creatievelingen uitnodigen om hun ervaring met het craftsheet te delen, je kunt het hier vinden....
I always gather everything I need to create my project on the craft sheet........it's very easy to have a craft sheet which has the same size as your working table......
Here I am going the create a background using ecolines, lots of water and spraying


using a soft brush I apply several colors of the Ecolines and use a lot of water to let them flow

than adding some white Ecoline.........

make the white Ecoline(which has a lot more pigment) more fluid by mixing it with water, I use the craft sheet as a palette


just spatter with the brush some of the white Ecoline on your paper and let it flow......


in between wipe off the left over inks with a kitchen towel  


in between layers heat dry using a heat tool....you can dry on your craft sheet because it is heat resistant.......


Spray some water on the craft sheet and use it as an ' ink pad' to press your stamp on


Press the wet stamp on the paper, leave it for a while and than press a piece of kitchen towel on it to pull out the ink.....you can see the structure of the stamp......


Repeat again but now use some white Ecoline.......


This also creates a nice structure.....

the craft sheet is great for all kind of blending techniques too.....
I always put my inks on my craft sheet and use it from there to blend........you will keep your ink pads more clean by doing that instead of taking the ink out of the pad with your tool......

Removing ink or paint which has become solid.....I use a Catalyst tool to scrape it of........


And this was the final piece.......( but you have seen it before...)

En dit was het uiteindelijke werkstuk.......( wat jullie al een keer gezien hebben)

Er zijn vele mogelijkheden om op het craft sheet te werken, alles kan en ook is het zo weer schoon te maken.........het enige wat je niet moet doen is met scherpe voorwerpen erop werken. Zonder mijn craft sheet zou mijn creatieve wereld er heel anders uitzien.....onmisbaar!

Stay creative and till next time!' DANCE'

While I dance I cannot judge,
I cannot hate, I cannot separate myself from life.
I can only be joyful and whole.
That is why I dance.”
~Hans Bos