dinsdag 29 oktober 2013

3 Crealies creations in combination with Chocolate Baroque.......

Hi there,

Today my final blogpost for Crealies this month! I've made three different creations using new products of Crealies in combination with the Chocolate Baroque stamps. 

Here they are.......
The 1st one is a very simple one but effective with the white and the rainbow colours. I've die cut the duo butterfly no.1 in all the colours and stamped the word 'Vlindergroetjes' which means Butterfly greetings also in rainbow colours. I've used also the creative border no. 16 and added some pearls on it. 

Hallo allemaal,

Vandaag mijn laatste blogpost voor de maand oktober als gastdesigner van Crealies. Ik heb 3 verschillende creaties gemaakt met nieuwe producten in combinatie met de Chocolate Baroque stempels.

Hier zijn ze......
De eerste is een eenvoudige maar effectieve met wit en de regenboog kleuren. Ik heb de duo butterfly no.1 in alle kleuren gestanst en de tekst 'Vlindergroetjes' ook in deze kleuren gestempeld. Ik heb hier ook de creative border nr.16 gebruikt en nog wat parels toegevoegd.
Rainbow of butterflies

Crealies products:
materialen:
Duo Butterflies set no. 1

Creative Borders stans no. 16 / Creative Borders die no. 16
creative border no.16
Vlindergroetjes

2nd card- Butterfly flourish
I've made the 2nd one using the Butterfly flourish sheet from Chocolate Baroque, a lovely sheet with lots of swirly flourishes. I've also used one of the new Decorette dies from Crealies, this is no.3 a hexagon one......I've stamped all with black and coloured the butterflies with Copic markers and decoupaged them. The flowers come from Crealies and it is Creative flower no.19, I've cut them out black paper and used the Distress stain Pewter on the edges. I've stamped the bits&pieces no.7 and the text 'jouw moment' which means  'your moment'. Just added some gemstones and it was done.......

2e kaart- Butterfly flourish
Ik heb de 2e gemaakt met de Butterfly flourish sheet van Chocolate Baroque, een mooie sheet met veel krullerige bloemen en vlinders. Ik heb ook een van de nieuwe Decorette stansen gebruikt van Crealies, dit is nr. 3, een hexagon vorm......Ik heb alles gestempeld met zwarte inkt en de vlinders zijn gekleurd met Copic markers en daarna uitgeknipt. De bloemen komen ook van Crealies en dit is de creative flower nr. 19. Ze zijn uit zwart papier gesneden en daarna bewerkt met Distress stain Pewter. Ik heb de Bits&pieces nr. 7 en de tekst ' jouw moment' gestempeld. Nog wat steentjes erbij en het was af.........

Creative Flowers stans no. 19 / Creative Flowers die no. 19

Bits & Pieces no. 07
Decorette stans no. 3 / Decorette die no. 3

jouw moment
A5 Butterfly Flourish Swirls

and the last one no.3......Honey bee

I've stamped the honeycomb fragment from the Honey bee sheet from Chocolate Baroque on yellow card using Memento Peanut brittle. I've stamped the sunflower with bees partially onto the small piece of paper and coloured it with pencils. I've stamped 3 bees extra and coloured them and decoupaged them. I've used again the Decorette no.3 and the bits & pieces no.7 from Crealies. The creative flower is no.2 from Crealies which I've blended a bit with black Distress ink.

en de laatste nr. 3.......Honey Bee

Ik heb het honingraat fragment van de Honey Bee sheet van Chocolate Baroque op geel papier gestempeld met Memento Peanut brittle. Ik heb de zonnebloem met bijtjes gedeeltelijk op het smalle strookje gestempeld en gekleurd met potloden. Ik heb de 3 bijen extra gestempeld en uitgeknipt. Ook hier weer de Decorette no.3 stans en de bits & pieces no.7 van Crealies gebruikt. De creative flower is nr. 2 van Crealies die ik heb bewerkt met zwarte Distress inkt.

I've added some ultrafine glitter on the wings..........I've just noticed that the little bee in the left upper corner has moved...LOL probably he was trying to fly away!
Ik heb nog wat ultrafijne glitter voor de vleugeltjes gebruikt........Ik zie zojuist dat het kleine bijtje in de linker bovenhoek heeft bewogen....LOL hij wilde waarschijnlijk wegvliegen!(kon 'm helaas niet meer terug schuiven want de kaarten zitten al in de vlop voor Annelies)
Creative Flowers stans no. 2 / Creative Flowers die no. 2

Decorette stans no. 3 / Decorette die no. 3
Bits & Pieces no. 07
A5 Honey Bee

It was fun to work again with the lovely dies and hope to have inspired you with my view on it!

Het was leuk om weer met de mooie stansen te werken en hoop je geinspireerd te hebben met mijn inbreng!


See you next time!


maandag 28 oktober 2013

New blogpost Pan Pastel blog......workshop kaarten


Hi there,

Just wanted to let you know that I've posted some new creations on the Pan Pastel blog, so if you like just take a look! I've also added a step by step instruction. These were workshop cards and the participants made all lovely cards! It was a lot of 'pre'cutting but it was worth the effort!
Here is a little sneak peak..........

Hallo allemaal,

Wil jullie even laten weten dat ik weer een nieuwe blogpost heb op het Pan Pastel blog met een stap voor stap beschrijving van de kaarten. Hierboven een sneak peak.........Het zijn  kaarten voor een Pan Pastel workshop en de deelnemers maakten allemaal een mooie kaart, van beginner tot gevorderd!

Thanks for watching and see you next time,

Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer,


donderdag 24 oktober 2013

Fancy Flourishes bauble........Chocolate Baroque stamps

Hi there,

Today a creation with the recently launched 'Fancy Flourishes' from Chocolate Baroque. They are so versatile and elegant! They come in a good polymer quality and because they are clear they are so easy to position where you want it to be.

I've made a stencil with a Nestie bauble die cut and sponged with Cats eyes pigment inks. Also stamped the flourished in the bauble with the same inks. The corner flourishes are stamped with Memento inks. It happened that I had a perfect match for a ribbon in my stash. A little bauble from the Memorybox and some gemstones completed it.

Hallo allemaal,

Vandaag een kaart gemaakt met de pas uitgekomen 'Fancy Flourishes' ze zijn zo veelzijdig en elegant! Ze zijn gemaakt in een zeer goede polymeer kwaliteit en omdat het clear stempels zijn gemakkelijk te plaatsen op de gewenste plek.
Ik heb eeb stencil gemaakt met een Nestie kerstbal en gesponst met catseyes pigment inkten, ook het ornament in de bal is daar mee gestempeld. De hoek ornamenten zijn met Memento inkt gestempeld. Toevallig had ik nog een perfect lint ervoor in mijn voorraad.  Een kleine kerstbal  mal van de Memorybox
en nog wat glinster erbij en het was compleet.


Thanks for visiting and enjoy your creativity!
See you next time,
creative greet,

Bedankt voor je bezoekje en geniet van je creativiteit!
Tot de volgende keer, 
creatieve groet,


dinsdag 22 oktober 2013

Again a bit of chique....3rd post for Crealies


 Hi there,

Today my 3rd post for Crealies. This time I've used also the sheet 'Dusky Damask' from Chocolate Baroque stamps.
I've used the Masks&More no.102 on the background and blended with Distress Inks. I've stamped also a piece of the fragment with Pumice stone and Antique Linen.
I've embossed the black piece with Wow pale gold EP and stamped the fragment with black and blended again with the Distress inks. Also added some spatters with the bits& pieces stamp no.4.
I've die cut the flowers no. 22 and 3 from black paper and added Distress stain Tarnished brass on the edges. Added some pearls and ready!

Hallo allemaal,

Vandaag mijn 3e blogpost voor Crealies. Deze keer heb ik ook de stempel sheet 'Dusky Damask' van Chocolate Baroque gebruikt. Ik heb de Masks&More no.102   op de achtergrond gebruikt en geblend met Distress inkten. Ook een stukje van het fragment gestempeld met Pumice stone en Antique linen.
Ik heb het zwarte strookje geembosst met Wow pale gold EP en het fragment gestempeld met zwart en weer geblend met de Distress inkten. Ook nog wat spetters gestempeld met de bits& pieces stempel nr.4.
Ik heb de bloemen nr. 22 en 3 gesneden uit zwart papier en heb de randen bewerkt met Distress stain Tarnished brass. Nog wat parels en klaar!
.

 Masks & More no. 102 


Bits & Pieces no. 04

Thanks for visiting, hope to inspire you!
See you next time,
creative greet

Bedankt voor je bezoek, hoop je te inspireren!
Tot de volgende keer,
creatieve groet,


donderdag 17 oktober 2013

'Awesome'chalks - te Gekke krijtjes!!


Hi folks,

It's been almost 6 months ago when I've received the 'Awesome chalks' and now I've finally finished some pieces with them! I am a bit ashamed but sometimes I can't find the time to do it all! Being a mother( from a 7 year old), wife, doing design work for several companies and although I am enjoying that very much, time is too limited and I have only one body.........o dear how would I look having more......LOL

I've used coloured scrap paper and put an Ivy leaf beneath the paper, than rubbed with the chalk over it and the magic happens.....texture and colour appears! They are based on bee wax and you can mix them with the odorless turpentine. There are lots of colours and even metallics. 
Here are my cards done with them.........

Hallo lieve mensen,

Het is alweer 6 maanden geleden dat ik de te Gekke krijtjes ontving en eindelijk heb ik nu het een en ander af kunnen maken. Ik schaam me een beetje maar soms heb ik simpelweg niet genoeg tijd om alles te doen wat ik zou willen en iedereen blij te maken. Om een moeder( van een 7 jarige), echtgenote, en designer voor diverse bedrijven te zijn , workshops te geven en de tijd te vinden om het allemaal voor elkaar te krijgen. Ik geniet van al het creatieve werk maar soms is de tijd gewoon te beperkt en heb ik maar 1 lijf.........o jee hoe zou het er uitzien om er meer te hebben....LOL

Ik heb gekleurd scrap papier gebruikt en hieronder een klimop blad gelegd waar ik over heen ging met de krijtjes en dan gebeurt er iets magisch.......kleur en textuur komt tevoorschijn! Ze zijn gemaakt van bijenwas en te verdunnen met geurloze terpentine. Er zijn inmiddels een heleboel kleuren en zelfs metallics. Hier zijn enkele kaarten die ik er mee gemaakt heb......
At the first card I've used another technique using a Crafters stencil with leaves. I've put the stencil on top of the paper en rubbed the chalk with my finger in. After that I've put the stencil on the same place under the paper and rubbed it with the white chalk. You can also see some of the droplets of designs by Ryn. Adding some skeleton leaves and pearls. The text is from Impression Obsession.

Bij de eerste kaart heb ik een andere techniek gebruikt met een Crafters stencil met bladeren. Ik heb het stencils erop gelegd en het krijt met m'n vinger erin gewreven. Hierna het stencil op dezelfde plaats eronder gelegd en met het witte krijtje nog een keer erover heen gewreven. Je kunt ook de druppels van Ryn hier zien en de tekst is een mooie van Impression Obsession.

The 2nd card....has been made with the Ivy leaf technique put under the scrappaper and rubbed with the chalks.The main image is the Maple leaf from designs by Ryn. The embellishment is a Spellbinders die cut also rubbed with a metallic chalk. The quote is from Impression Obsession and the droplets from Ryn.

De tweede kaart.....is gemaakt met het klimop blad onder het scrap papier en daar over heen gewreven met het krijtje. De hoofd afbeelding is het Maple leaf  van designs by Ryn. Het blad is een snijmal van Spellbinders en na embossen ook bewerkt met een metallic krijtje. De tekst is weer van IO. Ook weer wat druppels erbij natuurlijk......


The 3rd card...... de 3e kaart........

Also made with the Ivy leaf and here I've stamped the new Spiral branch set from designs by Ryn on it and coloured the leaves with Golden ink. The quote is from Impression Obsession and again added some droplets.
A close-up where you can see the shine of the gold ink. You can see I've used some white chalk between the leaves.

Ook weer gemaakt met het klimop blad en hier heb ik de nieuwe Spiral branch set van designs by Ryn gebruikt en de blaadjes gekleurd met goud inkt. De tekst is weer van IO en weer wat druppels van Ryn.
Op de close-up zie je de goudglans zo mooi. Ook kun je zien dat ik wit krijt tussen de bladeren heb gebruikt.

Well, hope to have inspired you with these 'Awesome chalks' creations! They are fun to work with! On the website of the chalks there is a link to some video tutorials. And also the blog of a designer, called Sannie Burmester.

Zo, hoop je geinspireerd te hebben met de 'Te gekke krijtjes'creaties! Ze zijn zo leuk om mee te werken! Op de website van de krijtjes is een link naar filmpjes en ook naar het blog van hun designer, Sannie Burmester.

See you next time and thanks for your visit, your comments are appreciated!

Hoop je volgende keer te zien en bedankt voor je bezoek. Je reactie wordt altijd gewaardeerd!dinsdag 15 oktober 2013

Crealies creations as a guest designer......Crealies creaties als gastdesigner

Hi there,

Today some creations I've made being Crealies guestdesigner this month! I've forgot to post the previous one(has been posted on the Crealies blog) so I will add them with this 2nd post too.
I will start with my 2nd post. I've been working in black and white with gold, a very classic colour combination. It always look chique I think......

Hallo allemaal,

Vandaag wat creaties die ik gemaakt heb omdat ik deze maand gastdesigner ben bij het vertrouwde DT team van Crealies. Ik heb de vorige kaarten vergeten op mijn eigen blog te posten dus ik zet ze hier nog even onderaan bij. Ik begin met de post van deze keer. Ik heb gewerkt met zwart wit en goud, een klassieke combinatie die ik altijd chique vind.These are the materials I've used for this card:

Deze materialen heb ik gebruikt:

Creative Borders stans no. 17 / Creative Borders die no. 17
creative border no.17

Creative Shapes stans no. 20 / Creative Shapes die no. 20
creative shapes no.20
Medaillon no. 03
Medaillon no.03
Masks & More no. 103
Masks&More no.101

Open Flower stans nr. 2 / Open Flower die no. 2
Open flower no.02

Bits & Pieces no. 02
Bits& pieces no.2

Bits & Pieces no. 01
Bits & Pieces no.1

And here are the cards from the 1st post.
En hier zijn de kaarten van de eerste post.
Materials I've used:

Medaillon no. 02
Medaillon stempel no. 02

Masks & More XL no. 102
Masks& More 103

Doily Elements stans no. 2 / Doily Elements die no. 2
Doily elements no.2
hartegroet
stempels NL tekst

Have a great day and see you later!

Een fijne dag en tot de volgende keer!


' DANCE'

While I dance I cannot judge,
I cannot hate, I cannot separate myself from life.
I can only be joyful and whole.
That is why I dance.”
~Hans Bos