donderdag 31 januari 2013

Launch new stamps Chocolate Baroque!! Nieuwe stempels uit van Chocolate Baroque!!




Artwork from Glenda Waterworth


Hello there,

Yes, I am still having a pause but want to tell you about the new stamps from Chocolate Baroque!
They are again superdupergorgeous!!Sue, the CB designer did a great job again!
There are 3 new sets : Fantasy Woodlands, Spring Foliage and Spring is in the air!

Take a look at the CB website and keep your eye on the DT blog because lots of inspirational artwork made by my talented teamies will be showed there!

Hallo allemaal,

Ja, ik heb nog steeds pauze maar wil toch even zeggen dat Chocolate Baroque nieuwe sheets heeft!
Ze zijn weer superdupergeweldig! Sue, de ontwerpster heeft weer geweldig werk geleverd!
Er zijn 3 nieuwe sets: Fantasy Woodlands, Spring Foliage en Spring is in the air.

Neem een kijkje op de CB website en hou het DT blog in de gaten want er wordt weer veel inspirerends geshowd door het talentvolle Design team!
Fantasy Woodlands
Spring is in the air
Spring Foliage

Can you see all the possibilities??
Zie je de mogelijkheden al..........

Till soon, 
tot gauw,

Miranda

maandag 14 januari 2013

Blog pause........Blog pauze......




Hello there,

At first welcome to some new followers! It's nice if you bring a visit to my blog! Only having a break now....sorry!

I have to announce a short blog pause while I am working on a large project! So won't be blogging and visiting other blogs....just need every minute of free time! Hope I don't make you curious now....LOL
Maybe I have some older pictures to show......so when I have a minute........



Hallo allemaal,

Allereerst een welkom aan nieuwe volgers! Leuk als je langskomt ! Alleen is het nu even pauze......sorry

Ik wil even een korte blog pauze inlassen in verband met een project waar ik mee bezig ben! Dus ik blog even niet .......heb even elke minuut van vrije tijd nodig hiervoor! Hoop dat ik jullie niet nieuwsgierig maak...LOL
Misschien heb ik nog wat oudere foto's om te laten zien.....dus wanneer het even lukt....


See you soon,

to gauw,

Miranda



maandag 7 januari 2013

Designs by Ryn, colourful design......





Hello there,

SquircleAs promised today another card using the lovely stamps of designs by Ryn. I've used several of her stamps; Celtic star no. 2, the gorgeous waterdroplets, and  the patio stone. I really love her bakcground stamps and I hope also that there will be a craftshop in the Netherlands who will purchase her stamps. They are not for sale here in the Netherlands but you can order them from her webshop.

I have made a background with blending Distress inks and a crafters template; 'Squircle', a versatile template to work with. I also sprayed it over with a shimmer mist spray. I stamped the waterdroplets and patio stone with the same  colours and added some white highlights. The Celtic stars are embossed with Wow  brass emboss.powder and coloured with waterbased markers.(I use Tombo markers)

Hallo allemaal,

Zoals beloofd een andere kaart met de mooie stempels van designs by Ryn. Ik heb diverse van haar stempels gebruikt; Celtic star no. 2, de gave  waterdroplets, en de the patio stone. Ik vind haar achtergrond stempels echt prachtig en ik hoop nog steeds dat er een winkel is in Nederland die haar stempels wil gaan inkopen. Nu verkoopt niemand ze nog hier maar je kunt ze natuurlijk wel in haar
webshop kopen.

De achtergrond heb ik gemaakt met het blenden van Distress inkten en een crafters template 'Squircle' een veelzijdige mal om mee te werken. De Stamping corner heeft z'on beetje de hele collectie van de crafters templates, dus neem eens een kijkje.....ik werk er erg graag mee. ik heb ze ook nog een met glimmer spray bespoten en dat geeft ook een leuk effect. De waterdruppels en patio stone zijn met dezelfde tinten gestempeld en wat geaccentueerd met wit potlood.
De Celtic stars zijn geembosst met WOW brass en gekleurd met markers op waterbasis.(ik gebruik Tombo's)

Here you can better see the background effect with the glimmer squircle......
Hier kun je het achtergrond effect van de glimmer squircle nog wat beter zien.......
Thanks for visiting and till next time!
Bedankt voor je bezoekje en tot de volgende keer!


vrijdag 4 januari 2013

Eastern landscapes from Chocolate Baroque- oosterse landschapjes van Chocolate Baroque


Hi there,

As promised I will show you today my creations with the Eastern landscapes from Chocolate Baroque. They are great to make scenery's and just for a quick and simple card in combination with scrap paper!
Here is the first one; I've used the Prima paper 'Firefly' a gorgeous paperpack with vibrant colours. Only a little sponging created the hills. Stamped the pagoda's and text from the Eastern Landscape sheet , the mimosa branch and waterlily from the 'Lilypad sheet'. I've added some pencil colouring and a pearl pen.

Hallo allemaal,

Zoals beloofd laat ik vandaag mijn creaties met de Eastern landscapes from Chocolate Baroque. Ze zijn geweldig om landschapjes mee te maken en ook voor een simpele en snelle kaart in combinatie met mooi scrap papier.
Hier is de eerste; ik heb hier de Prima paper 'Firefly' gebruikt, een prachtig scrapblokje met levendige kleuren. Alleen wat sponswerk om de heuvels te maken. De pagodes en de tekst zijn van de Eastern Landscapes, de mimosa tak en waterlelie zijn van de Lilypad sheet'. Ik heb nog wat potlood accenten aangebracht en wat parelpen.

The 2nd one is sponged in a circle and also used the crafters template 'Bamboo' in and outside the circle. The quote is from the Words of Inspiration, like all the Word series stamps a promo offer this week. They are also great to make a simple and quick card only using a quote.

De tweede is gesponst is een cirkel en ook de Crafters mal 'Bamboo'gebruikt in en buiten de cirkel. De tekst is van de Words of Inspiration, net zoals alle  Word series stamps een aanbieding deze week. Ze zijn ook geweldig voor een simpele en snelle kaart met alleen een tekst.


The 3rd one is made with much more vibrant colours. I've had this background piece already waiting in my stash. I've used the lovely Grafik 45 papers with it (Birdsong) Simple black stamping and adding accents with colour pencils.

De derde is gemaakt met veel fellere kleuren. Ik had dit achtergrondje nog liggen in m'n voorraad. Ik heb hier het mooie Grafik 45 scrap papier gebruikt(Birdsong) Eenvoudig zwart stempelen en wat accenten met kleurpotlood. Een snelle kaart dus.


The 4th and last one is my favorite I think.... also this background was made some time ago.....when I am creating backgrounds I always create a lot of them and keep them waiting for the right moment/stamp to come by..... I did some masking on the rocks to create a rocky landscape and stamped the pagoda with a soft colour to create a kind of mist.... the mimosa branches are again from a clear sheet 'Oriental crane'
Already there were the Texture fragments( embossed with Wow white Twinkle) and the word 'Beauty' from the Artistic Expressions.

De laatste en wel m'n favoriet denk ik......ook deze achtergrond had ik nog liggen....wanneer ik achtergronden maak, maak ik er gelijk een heleboel en laat ze vaak liggen tot het juiste moment/stempel voorbij komt.... Ik heb wat gemaskerd bij de rotspartijen en de pagode gestempeld met een zachte kleur om het effect van mist te krijgen.......de mimosa takken zijn van de clear sheet 'Oriental crane'.
De Texture fragments (geembosst met Wow White twinkle) en het woord 'Beauty van de Artistic Expressions stonden al op deze achtergrond.



Well hope to have inspired you with these Eastern Landscapes from Chocolate Baroque and hope to see you next time with another post for designs by Ryn.........

Zo, hoop jullie geinspireerd te hebben met de Oosterse landschapjes van Chocolate Baroque en hoop je weer te zien bij de volgende post voor designs by Ryn.......



donderdag 3 januari 2013

Put your heart in 2013! Leg je hart in 2013!

Baroque Hearts

Hi there,

First of all, best wishes for 2013 and hope you will encounter good health,love, inspiration and much creativity!
The title of this message has to do with the new stamp images of Chocolate Baroque and with putting your heart into the new year! We should all more use our hearts instead of our heads.......a teacher told me once 'the longest journey is the one from your head to your heart'. 
On the blog of Quinn there was the suggestion to get one word for the new year and not a whole bunch of good intentions. One word can be even of more powerful!  So I hope to challenge you to get that word and share it with me and others.........You can feel the word coming up inside you when you take the time......from your heart instead of your head.......

These cards are made with one of the new clear stamps from Chocolate Baroque ' Elegant Baroque heart'. There is also the 'Baroque Poppy heart' the 'Baroque Thistle heart' and the 'Baroque Fuchsia heart'. They are gorgeous and perfect in quality! You can see all kind of beautiful creations on the CB DT blog and also on the blogs of those talented DT ladies!

Hallo allemaal,

Ten eerste, het allerbeste voor 2013 en ik wens jullie , gezondheid, liefde, inspiratie en veel creativiteit! De titel van dit bericht heeft te maken met de nieuwe stempels van Chocolate Baroque en met het leggen van je hart in het nieuwe jaar! We zouden allemaal meer ons hart in plaats van ons verstand/hoofd moeten gebruiken.......een leraar zei me eens 'de langste reis is die van je hoofd naar je hart'!
op het blog van Quinn werd voorgesteld om een woord voor het nieuwe jaar te nemen in plaats van een heleboel goede voornemens. Een woord kan zelfs krachtiger zijn! Dus misschien mag ik je uitdagen om dat woord te nemen en het te delen met me en anderen.....je kunt het woord voelen van binnen als je daar de tijd even voor neemt, vanuit je hart en niet je hoofd......

Deze kaarten zijn gemaakt met een van de nieuwe clear stempels van Chocolate Baroque 'Elegant Baroque heart'. Er is ook een 'Baroque Poppy heart' het 'Baroque Thistle heart' and de 'Baroque Fuchsia heart'.
Ze zijn prachtig en perfect van kwaliteit! Je kunt er allerlei mooi creaties mee zien op het DT blog en op de blogs van de talentvolle teamleden. (zie links DT leden aan de zijkant)




At the 1st one I've used some lovely Prima Papers(Firefly) and stamped the heart with different Memento inks. The text is from the Artistic Expressions sheet and the swirl in the left corner is from the 'Butterfly dreams' a large corner swirl  which I use very often. I don't use scrap papers very often but this is such a perfect one for the heart, so I could not resist it.

The 2nd one is a Christmas one, so maybe for next year Christmas...... but you can see how versatile you can use it, great for a wedding but also for a inspirational card, Valentine or for encouragement.... The background has been made using a M-bossabilties folder from Spellbinders and sponged afterwards. The heart is stamped with Versafine and partially coloured with pencils. Just added some red gemstones and the quote is from the 'warm Christmas greetings'.

Bij de eerste kaart heb ik het mooie Prima scrappapier (Firefly) gebruikt en het hart gestempeld met verschillende tinten Memento inkt. De tekst is van de Artistic Expressions  sheet en de swirl in de linker hoek is van de 'Butterfly dreams een grote hoek swirl die ik vaak gebruik. Ik gebruik niet vaak scrap papier maar deze paste perfect bij het hart, kon het niet weerstaan. Net zoals ik steeds weer zeg, ik koop geen papier meer, maar zwicht dan toch weer.....herkenbaar???

De tweede is een Kerst hart geworden, dus misschien voor volgende Kerst.......maar hiermee kun je zien hoe veelzijdig de harten zijn, mooi voor een bruiloft, Valentijn, inspiratie of bemoedigings thema...... De achtergrond is gemaakt met een M-bossabilities mal van Spellbinders(hier te koop) and daarna gesponst. Het hart is gestempeld met Versafine en gedeeltelijk gekleurd met kleurpotloden. Nog wat rode glimmertjes erbij.....en de tekst is van de 'warm Christmas greetings'.



Soon coming back for more CB creations and this time with the new 'Eastern Landscape' another stunner!

Gauw weer terug met meer CB creaties and deze keer met de nieuwe 'Oosterse landschappen' ook weer een beautie!

warm greet



' DANCE'

While I dance I cannot judge,
I cannot hate, I cannot separate myself from life.
I can only be joyful and whole.
That is why I dance.”
~Hans Bos