woensdag 30 april 2014

Vibrant creations made with the stamp designs of Ryn....Hi lovely people,

It's been a while since I had a play with the lovely designs of Ryn, time and life is getting in the way sometimes......
But I had several creations made and now I had some time to finish them, so here they are.......

I've used the lovely Kelp stamp, the African Daisy flower and some decoupaged circles of the Circle cluster set on the first one.I' ve added also a couple of leaves of the the Ornate leaves set. I stamped on black craft paper with white ink and some black stamping on the pink paper. Did some embossing with a lovely black sparkling embossing powder and coloured with water based markers.

Hallo lieve mensen,

Het is weer een tijdje geleden dat ik gespeeld heb met de mooie  designs of Ryn, soms staat tijd en de hectiek van het leven in de weg......
Maar ik had al het een en ander gemaakt en nu even de tijd om het af te maken, dus hier zijn ze......

Ik heb bij de mooie Kelp stempel, de  African Daisy bloem en wat uitgeknipte cirkels van de Circle cluster set  op de eerste kaart gebruikt. Ik heb het geheel met wat blaadjes van de Ornate leaves set aangevuld. Gestempeld op zwart kraft papier met witte inkt en met zwart op het roze papier. Nog wat embossing met een hele mooie zwarte glinsterende embossing poeder en gekleurd met de Tombo markers.


here a close-up of that lovely sparkly effect.......
hier een close-up van dat mooie glinsterende effect......


On the 2nd one I've used the Circle Cluster set stamped with white on black and added some silver hot fix stones. I just decorated with some of the circles and the Ornate leaves.

Op de tweede heb ik hoofdzakelijk de Circle cluster set gebruikt en gestempeld met wit op zwart en wat zilveren hotfix steentjes geplakt. Ik heb hier gewoon wat versierd met de uitgeknipte cirkels en wat van de Ornate leaves blaadjes.


the sparkle has a great dimensional effect when you look at a certain angle......
de glinstering heeft een mooi dimensionaal effect wanneer je vanuit een bepaalde hoek kijkt......


Well, soon I have some more finished cards with the designs of Ryn to show you, so keep watching if you like them!

Thanks for visiting and have a sparkly day!


Zo, binnenkort heb ik nog meer werk met de designs van Ryn te laten zien, dus kom weer kijken als je ze mooi vindt!

Bedankt voor je bezoek en een sprankelende dag!
zaterdag 26 april 2014

Chocolate Baroque meets Impression in masculine cards........Hi there,

Today some cards with a mix of Chocolate Baroque and Impression Obsession stamps, both great designs and perfect together! I've made some masculine cards here......

Hallo allemaal,

Vandaag wat kaarten met een mix van Chocolate Baroque en Impression Obsession stempels, beide gave designs en perfect bij elkaar! Ik heb wat mannelijke kaarten gemaakt hier.......wil je de kaarten live zien.......breng dan een bezoekje aan de Posthumuswinkel. Daar kun je ook de gebruikte stempels vinden. Ook komen er weer diverse workshops aan, voor meer info kun je Posthumus bellen. Of meld je aan voor de nieuwsbrief op de website.


I've used several IO cover a card background stamps here; Watches &keys, Feathers & watches, Bricks and Grunge. From CB I' ve used Steampunk butterfly and Punky Romance and on the card beneath also the Eccentric Edwardian , a great masculine sheet.

I like the combination of all these stamps! I've embossed with Platinum and coloured with waterbased markers.

Ik heb hier diverse cover a card achtergronden van IO gebruikt; watches&keys, Feathers &watches, Bricks en Grunge. Van CB heb ik gebruikt; Steampunk butterfly en Punky Romance en op de kaart hieronder de Eccentric Edwardian , een gaaf mannelijk sheet.

Ik vind het leuk om deze sheets van beide merken te combineren! Ik heb de bovenstaande kaart geembosst met Platinum en gekleurd met Tombo markers(waterbasis)


Here some embossing with Wow Copper and coloured with waterbased markers.

Hier met Wow koper geembosst en gekleurd met Tombo's.

And the next one........you can see here the beautiful keys of the ' Key to my dreams sheet'  from CB.  The key lock is from the same sheet. On the background the CAC's Chickenwire, Cogs, Bricks, Watches and keys, Script and Grunge from IO.

En de volgende......je kunt hier de mooie sleutels zien van de  ' Key to my dreams sheet' van CB. Het slot is ook van dezelfde sheet. Op de achtergrond de cover a card's van IO: Chickenwire, Cogs, Bricks Watches en keys, Grunge en een scriptstempel


And the last one made with the lovely steampunk roses from the Steampunk butterfly sheet from CB, the wheel ornament (corners) is also from the same sheet. On the background CaC's IO: Bricks, Grunge. Ink Spatters, frame and text are also from IO.

En de laatste gemaakt met de leuke steampunk rozen van de Steampunk butterfly sheet van CB, het wiel ornament(hoeken) is hier ook van. Op de achtergrond de cover a card's van IO;  Bricks, Grunge en de inktspatters, frame en tekst zijn ook van IO.

Er zijn weer diverse nieuwe cover a cards en een uitgebreide houten stempel collectie van IO bij Posthumus, ook Magenta is weer in het assortiment opgenomen,  dus breng eens een bezoekje aan deze mooie ' snoepjes'  winkel! 

Hope to have inspired you, thanks for your visit and like to read your comments!
Hoop je geinspireerd te hebben, bedankt voor je bezoek en vind het altijd leuk de reacties te lezen!woensdag 23 april 2014

Elegant edges from Chocolate Baroque
Hi there,


I've made 3 cards using the lovely Elegant Edges from Chocolate Baroque combined with some other sheets. The first one is made using the Gingko leaf border and the separate stamp of the Gingko leaf. I kept this one in green with gold shades. With all tree cards I' ve used my favorite technique with the acrylic bloc and Distress inks. Did some partial gold embossing and some white embossing on the little rectangle. I've used the text from the Elegant Crocus sheet. I've embossed the little gingko leaf with gold and decoupaged it.


Hallo allemaal,

ik heb hier 3 kaarten gemaakt met de mooie Elegant Edges from Chocolate Baroque gecombineerd met wat andere sheets van CB. De eerste is gemaakt met de Gingko border en de aparte stempel van het gingko blad. Ik heb deze kaart in groen en goud tinten gehouden. Bij alle drie kaarten heb ik mijn favoriete techniek met het acrylblok en distress inkt gebruikt. Gedeeltelijk wat embossing met goud en wat witte embossing op het kleinere kaartje. Ik heb de tekst gebruikt van de Elegant Crocus sheet. Ik heb het kleine blad geembosst met goud en uitgeknipt.


The second one has been done with the honeysuckle border and the main image is from the  Fragrant Honeysuckle sheet from CB. Coloured with waterbased markers in matching colours. I've embossed the card partially with an embossingfolder and added some Inca Gold wax over it. The text is from the Loving sentiments.

De tweede is gemaakt met de honeysuckle border en de grote bloem is van de Fragrant Honeysuckle sheet van CB. Gekleurd met markers op waterbasis in bijpassende kleuren. Ik heb de kaart gedeeltelijk geembosst met een embossingmal en wat Inca gold wax aangebracht. De tekst is van de 

And finally the third one with an unusual colourscheme for me......using the Primula edge and some stamp images from the Elegant Spring flowers. A lot of decoupaging and the text is from the Fairyland words. I've used waterbased n
markers and colour pencils to colour the images.

En tot slotte de derde met een nogal ongewoon kleurschema voor mij......hier de Primula border en wat stempels van de  Elegant Spring flowers. Nogal wat uitgeknipt en de tekst erbij van de Fairyland words. Ik heb hier ook kleurpotloden gebruikt.

And finally I had some left overs of the cardstock and stamped images so I have made some smaller cards with it.
Here they are........

En tot slot had ik nog wat rest materiaal en gestempelde restjes over, dus nog wat kleinere kaartje gemaakt.
Hier zijn ze.......

Well, hope to have given you some inspiration with these edges, they are great to combine with some of the other older sheets from CB.


Thanks for visiting and always enjoy to read your comments, till next time and enjoy stamping!

Zo, ik hoop jullie wat inspiratie gegeven te hebben met deze borders, ze zijn zo leuk te combineren met andere sheets van CB waar soortgelijke afbeeldingen op staan. 

Bedankt voor je bezoek en vindt het altijd leuk om jullie reacties te lezen, tot de volgende keer en geniet van het stempelen!
maandag 14 april 2014

Patchwork trees and butterflies......Hello there,

I've been playing again with the new gorgeous stamps from Chocolate Baroque. The 'Patchwork Landscapes' are so much fun to colour and also to add your own 'patchwork' in every way you can imagine.......

I have made this one using the pillow top background.......I thought it would be a good match with these stamps.......I've stamped with black and coloured with the Distress markers. Scored the squares and sponged the areas in between by masking........You can find the technique here.
You can find the large butterfly on the 'Tangled Garden sheet' and the smaller version is a clear stamp.The wings are partially accentuated with the clear Wink of Stella pen but you can't see the lovely shine here. 

Hallo daar,

Ik heb weer lekker gespeeld met de nieuwe gave stempels van Chocolate Baroque. De 'Patchwork landscapes' zijn zo leuk om te kleuren en ook om je eigen 'patchwork' toe te voegen op elke manier die je kunt bedenken.......

Ik heb deze achtergrond gemaakt met de pillow top achtergrond........Ik dacht dat het mooi zou passen bij deze stempels......Ik heb gestempeld met zwart en gekleurd met Distress markers. De lijnen zijn gerild( op de scorpal) en de vakjes gesponst door af te dekken........
Hier is de link naar de techniek.
De grote vlinder is van de 'Tangled Garden sheet van CB' en de kleine is een clear stempel van CB. De vleugels zijn gedeeltelijk geaccentueerd met de clear Wink of Stella marker. Helaas kun je op de foto de mooie glitter niet zien. Het zijn mooie markers met een kwastje verkrijgbaar in diverse kleuren en geven een mooi subtiel glittereffect. De markers zijn hier verkrijgbaar.

Hope to have given you inspiration to give it a try!
Thanks for visiting and hope to see you next time.

Hoop dat ik je geinspireerd heb om het te gaan proberen!
Bedankt voor je bezoekje en hoop je volgende keer weer te zien.
zaterdag 5 april 2014

Rainbows in a Patchwork landscape.....
Hello there,

I've been playing with the Patchwork landscapes and I wanted to play with some bright colours.......a touch of Spring..... I had this gesso background  already waiting in my stash and I've use the acrylic bloc technique and Distress inks. The flower is an image from the Tangled garden sheet which matches perfect with these stamps.The trees and flower are coloured with the matching Distress markers. And of course for the finishing touch I've used a white acrylic marker and some fine holographic glitter.

Hallo allemaal,

Eerst wil ik even nog wat anders zeggen......ik hoop jullie te zien op het Art Specially event komend weekend in Nijkerk! Natuurlijk herken ik niet iedereen vanuit de blogwereld, dus ik zou het zeker leuk vinden als je even langskomt (en zegt wie je bent haha).........Je kunt me vinden bij de Posthumuswinkel stand.( Ik lijk niet echt meer op de foto....maar ben het wel hoor)

Ik heb gespeeld met de Patchwork landscapes en deze keer met heldere kleuren.......een beetje lente........Ik had deze gesso achtergrond al een tijdje in de voorraad en heb er de acrylblok techniek op losgelaten met Distress inkten. De bloem is weer van de Tangled garden set die perfect past bij deze stempels. De bomen en bloem zijn gekleurd met dezelfde kleuren Distress markers. En natuurlijk als finishing touch heb ik een witte acrylmarker gebruikt en wat fijne holografische glitter.
another angle......vanuit een andere hoek......


And with the 2nd one I've used all the rainbow colours. This time I've played with (my neglected) Distress stains. I've misted my paper with some water and let the inks just flow......I've added here the tangled leaves from the Tangled garden sheet and masked them. On the left panel I've used a stencil and added some Memorybox die cuts.

En bij de tweede heb ik alle regenboogkleuren gebruikt. Deze keer gespeeld met (mijn verwaarloosde) Distress stains. Ik heb het papier wat nat gemaakt en de inkten laten vloeien. Ik heb hier de bladeren van de Tangled garden set gebruikt en gemaskerd. Op het linker paneel heb ik een Memorybox stencil gebruikt en nog wat Memorybox bloemen.

Well, I hope that I have inspired you and gave your day a colour boost! Sometimes we can use that......
Thanks for visiting , always appreciate your comment and hope to see you next time,

Zo, hoop jullie weer wat inspiratie te hebben gegeven en de dag een kleurrijke boost! Soms kunnen we dat wel gebruiken.......
Bedankt voor je bezoekje, waardeer jullie berichten en hoop je volgende keer weer te zien of in Nijkerk komend weekend!


' DANCE'

While I dance I cannot judge,
I cannot hate, I cannot separate myself from life.
I can only be joyful and whole.
That is why I dance.”
~Hans Bos