donderdag 29 november 2012

More Christmas .........Hello there,

First of all I want to say  a BIG THANK YOU to all of my visitors! Thanks for your kind comments, compliments and feedback, it's really appreciated! Heart-warming......

Today as promised some other Christmas creations.....with Impression Obsession and a touch of Chocolate Baroque.......

The first one is a very simple one......3 layers of the CAC background Kaleidoscope from IO and stamped with the beautiful new inks from Hero arts. Those colours are so lovely, the Royal Red is rich and warm and the Field Greens is a soft muted green, the Forever green is warm and is in between  olive and moss green shades.
The touch of Chocolate Baroque is the sentiment and comes from the 'Warm Christmas greetings' sheet.

Hallo allemaal,

Ten eerste wil ik zeggen; een grote DANK JE WEL aan al mijn bezoekers! Bedankt voor de leuke reacties, de complimenten en de feedback, ik waardeer het zeer! Hartverwarmend ......

Vandaag zoals beloofd nog wat andere kerst creaties......met Impression Obsession en een vleugje Chocolate Baroque......

De eerste is een zeer simpele kaart.......3 lagen van de CAC achtergrond 'Kaleidoscope' van IO  en gestempeld met de mooie nieuwe inkten van Hero arts. Deze kleuren zijn zo mooi, de Royal Red is rijk en warm van kleur en de Field Greens is een zachte gepoederde groen tint, de Forever green is warm en zit een beetje tussen olijf en mos tinten.
De vleug Chocolate Baroque is de tekst die weer komt van de 'Warm Christmas Greetings' sheet.
The 2nd one is made with a similar colour combo but another background CAC 'Damask' from IO. Over stamped and embossed with the CAC Spatter with WOW Red sparkle EP. The paisleys(IO) are embossed with white twinkle on red Basic Grey paper. The sentiment again 'Warm Christmas Greetings' from CB.

De tweede is gemaakt met ongeveer dezelfde kleuren combi maar een andere CAC achtergrond 'Damask' van IO. Er overheen gestempeld en geembosst met de CAC Spatter en WOW Red sparkle EP. De paisleys (IO) zijn geembosst met WOW white and white twinkle op rood Basic Grey papier.
De tekst is weer van de 'Warm Christmas greetings'.


you can see the effect of the CAC Spatter better here, also used the Spatter for the textpiece with WOW Neutral Ultra shimmer EP.

je kunt het effect van de CAC Spatter hier beter zien, ook gebruikt voor het tekst stukje met WOW Neutral ultra shimmer


And the last one with a very neglected tree stamp from IO, the Paisley tree from Leigh Hannan, a beautiful tree. I've decoupaged the tree because it was the first idea I got when I saw the stamp for the first time.....I've stamped on kraftpaper and used the Versafine Olympic green ink. Gave some accents with a white pencil and used WOW white puff EP on the edges. On the background the CAC 'Whispy' from IO.

En de laatste met een zeer verwaarloosde boom stempel van IO, de Paisley tree door Leigh Hannan, een prachtige boom. Ik heb 'm in diverse lagen verwerkt omdat het eerste idee was dat ik kreeg toen ik deze boom voor het eerst zag........Gestempeld op kraft papier en ik heb hier Versafine Olympic green gebruikt. Wat accenten met een wit potlood en fineliner en aan de rand WOW witte puff EP gebruikt wat een leuk sneeuw effect geeft. Op de achtergrond de CAC 'Whispy' van IO.

Thanks for your visit and have a nice day!

Bedankt voor je bezoekje en een fijne dag!


woensdag 28 november 2012

Christmas creation with Chocolate Baroque and Impression Obsession

Hello there,

Today some other Christmas creations ........ Chocolate Baroque and Impression Obsession....
The first one is made only with CB stamps and not Christmas stamps but the beautiful motives from the 'Dusky Damask'. 
So you can work with non Christmas stamps to create Christmas cards! I've used two shades of green Memento inks together. The sentiment is from the 'Warm Christmas greetings'.

Hallo daar,

Vandaag wat andere kerst creaties........Chocolate Baroque en Impression Obsession......
De eerste is gemaakt alleen met de CB stempels, geen kerststempels maar de mooie motieven van de 'Dusky Damask'. 
Je kunt dus werken met NIET-kerststempels om kerstkaarten te maken! Ik heb twee tinten groen gebruikt van de Memento inkten. De tekst is van 'Warm Christmas greetings'.(CB)The second one has far from traditional Christmas colours.....yellow, gold and black..........
De tweede heeft verre van traditionele kerstkleuren....geel, goud en zwart........
Here I've used for the background the CAC from Impression Obsession 'Damask'. The poinsettia is from the clear stamp sheet 'Joyful Christmas' and the lovely swirl is from the 'Butterfly dreams'sheet from Chocolate Baroque. The quote again from the 'Warm Christmas greetings'.

Hier he ik de achtergrond gebruikt van Impression Obsession CAC Damask. De kerstroos is van de clear stempel sheet  'Joyful Christmas' en de mooie swirl is van de 'Butterfly dreams' sheet van Chocolate Baroque. De tekst weer van de  'Warm Christmas greetings'.

See you next time for more Christmas cards.......
Tot de volgende keer voor meer Kerst.........

maandag 26 november 2012

Chocolate Baroque and Impression Obsession come together in colourful Christmas creations


Hi there,

Here are some of the Christmas creations which I've made with Chocolate Baroque and Impression Obsession, I think a great combination ........only that Fall blog background is not the most matching........as a perfectionist I would have liked to change that for one post but then again I thought........let it go....

I've been working with the WOW bonding powder and the Fab foil which is available in several colours. I've worked here with silver foil. I've used two Cover a Card backgrounds here; reverse Damask and the Spatter from Impression Obsession which I've embossed with WOW silver sparkle. The bauble is from the 'Pears and Baubles sheet from Chocolate Baroque. The quote is from the clear sheet 'Warm Christmas greetings'(CB)

Hallo allemaal,

Hier wat Kerst creaties die ik gemaakt heb met Chocolate Baroque en Impression Obsession, een geweldige combi met elkaar denk ik.........

Ik heb gewerkt met de Wow bonding poeder en de Fab foil die verkrijgbaar is in verschillende kleuren. Hier heb ik zilver gebruikt. Ik heb twee cover a cards achtergronden gebruikt; reverse Damask en de Spatter van Impression Obsession. De kerstbal is van de 'Pears and Baubles sheet van Chocolate Baroque. De tekst is van de clear sheet 'Warm Christmas greetings'(CB)
Al deze materialen zijn te koop bij de Posthumuswinkel in Amsterdam!And the 2nd one.......... made with one of the pears of the Pears and Baubles sheet from CB, also with the fab foil. I've stamped also the mistletoe above the pear and added some pearls. On the background I've used the CAC Pine branches and the Splatter embossed with WOW green glitz. That spatter is very versatile to use.... the Christmas quote is also from the same clearsheet from CB.

En de 2e........gemaakt met een van de peren van de  Pears and Baubles sheet van CB, ook weer met de Fab foil van WOW. Ik heb de maretak boven de peer erbij gezet en wat parels toegevoegd. op de achtergrond heb ik de IO CAC's Pine branches en Spatter gebruikt die weer geembosst is met WOW green glitz. De spatter achtergrond is een veelzijdige achtergrond die ik veel gebruik.......de tekst is weer van het clearsetje van CB.At the 3rd card I've used the WOW Puff emoss.powder, great stuff that creates such a lovely layer. The background is made with the IO CAC Damask and the baubles are from the Morris baubles from CB, they are embossed with WOW Brass, a great warm gold tone.The Christmas sentiment also from the 'Warm Christmas greetings'(CB)' I've coloured with the Tombo markers and for the bow I've used the Bowdabra for the first time, great tool!

Bij de 3e kaart heb ik WOW puff emboss.poeder gebruikt wat z'on heerlijk dik laagje geeft. De achtergrond is de CAC Damask van IO en de kerstballen zijn de Morris baubles van CB, ze zijn geembosst met WOW Brass, een mooie warme goudkleur. Ingekleurd met de Tombo markers en voor de strik heb ik voor het eerst de Bowdabra gebruikt, geweldig apparaat! (ook te koop bij 't Hobbyschuurke in Ridderkerk)With this card I am also joining the Pan Pastel challenge with the theme 'Frosty and Bright'!

Well, enough for now, going to sleep now!
till next time and thanks for visiting!

Zo, even genoeg voor nu, welterusten
tot de volgende keer en bedankt voor je bezoekje!


woensdag 21 november 2012

Celtic Stars and Open Flowers, designs by Ryn and Crealies...


Hello there,

Today I want to show you some creations with the lovely stamps of designs by Ryn. I am also proud to say that I am now officially a member of her design team together with my teamies Shirley Deatcher and Eileen Godwin, both talented ladies. Just take a look at their blogs!
I had a play with the beautiful handdrawn Celtic Stars of Ryn. they are so crisp and beautiful! I combined them with the open flowers and doily elements of Crealies.
Here's my first one........a Christmas one.....

Hallo allemaal,

Vandaag wil ik jullie een paar creaties laten zien met de mooie stempels van  designs by Ryn. Ik ben er trots op om te kunnen zeggen dat ik nu officieel een designteamlid ben samen met mijn teamies Shirley Deatcher and Eileen Godwin, allebei getalenteerde dames. Neem eens een kijkje op hun blog, sommigen van jullie doen dat natuurlijk al!
Ik heb gespelld met de prachtige handgetekende Keltische sterren van Ryn, ze zijn zo scherp en mooi! Ik heb ze gecombineerd met de Open flowers en doily elementen van Crealies.
Hier is de eerste......een Kerst creatie....
I've made the background with the resist technique, embossed some stars of the Celtic star set with white EP and sponged with pigment inks, then stamped some stars with green and red. The main image, Celtic Star 3 is also embossed with white and sponged with red and green. The thin lines of the star are coloured with pencils. Some little gemstones finished it and behind the circle I've added the doily elements no. 8 from Crealies.

Ik heb de achtergrond gemaakt met de resist techniek, waarbij sommige sterren van the Celtic star set met witte EP zijn geembosst en gesponst met pigment inkten. Daarna nog wat sterren met rood en groen gestempeld. De grote afbeelding,  Celtic Star 3 is ook geembosst met wit en gesponst met rood en groen.De dunne lijnen van de ster zijn ingekleurd met kleurpotloden. Nog wat kleine schittersteentjes en achter de cirkel zie je de doily elements no. 8 van Crealies.

The 2nd one is made with a totally different colour scheme.......
De tweede is gemaakt met een totaal ander kleur schema........


The same technique for the background only another lay-out. I've used the Creative flower no.17 which I've over stamped with one of the Celtic stars from the set. I've coloured them with Pan Pastels.  The large Celtic Star is no.1 and also embossed with white but filled with a gluepen and fine glitter. Behind the stamped flowers I've added the Crealies open flower no.3. I think it looks like a sort of snowflake.......

Dezelfde techniek voor de achtergrond alleen een andere lay-out. Ik heb hier de Creative flower no.17 gebruikt die ik ook bestempeld heb met een van de kleine sterren. Ik heb ze gekleurd met de Pan Pastels. De  large Celtic Star is no.1 en ook geembosst met wit maar gevuld met een lijmpen en fijne glitter. Achter de gestempelde bloemen heb ik de Crealies open flower no.3 gebruikt. Ik vind het wel een soort sneeuwvlok......

And the final one ........in green and purple one of my favorite colour combo's, I've used the Crealies open flower no.4 here to create a 3-dimensional ornament....will also create this for another work in Christmas sphere....I've used Memento inks for the little stars and the main image is made with the same technique as the others. Behind the oval I've used a Crealies Open flower no.2  which I've cut in two.
En tot slot de laatste creatie......in groen en paars, een van mijn favoriete kleur combi's. Ik heb hier de Crealies open flower no.4 gebruikt om een 3 dimensionaal ornamentje te maken......ik ga dit ook gebruiken voor een ander kerst werkje.........Ik heb Memento inkten gebruikt voor de achtergrond en de grote ster is weer met dezelfde techniek gemaakt als de vorigen. Achter het ovaal heb ik Crealies Open flower no.2 gebruikt ,die in tweeën geknipt is.


Well, hope to have inspired you with all these STARS and FLOWERS, soon there will be more..........


Hoop jullie geinspireerd te hebben met al deze 'STERREN en FLOWERS', binnenkort meer......

creative greet,
donderdag 15 november 2012

two more lovely 'tangled gardens'.......Hi there,

Two more 'Tangled garden' creations, wow I love this set! The first one is made with WOW silver emboss.powder and the second one with WOW brass. On the first I draw some wavy lines with the embossing marker and embossed with silver. I masked the leaves and stamped some ares with them. The leaves on the background are coloured with pencils, the ares in between and the butterfly with Tombo markers. Text is from the clear set 'Joyful Christmas'.

Hallo daar,

Nog twee 'Tangled garden'  creaties, wow ik ben gek op deze set! De eerste is gemaakt met WOW zilver emboss.poeder en de tweede met WOW brass. Bij de eerste heb ik wat golvende lijnen getrokken met de embossing marker en geembosst met zilver. Ik heb de bladeren gemaskerd en gestempeld in sommige gedeelten. Ze zijn gekleurd met kleurpotloden en de gedeelten ertussen en de vlinder met de Tombootjes..... Tekst is van de clear sheet 'Joyful Christmas'.


And here is the 2nd one, in the same colours..........and although they are not Christmas stamps, they would do great with a Christmas sentiment in these colours, don't you think?

En hier de tweede, in dezelfde kleuren.......en ook al zijn het geen kerststempels, ze zouden het best mooi doen met een kerstekst in deze kleuren, denk je niet?


Thanks for your visit, always appreciate your comments or feedback!

Bedankt voor je bezoekje, ik waardeer jullie berichtjes en feedback!


dinsdag 13 november 2012

Tangled Garden in yellow and greens.......

Hello there,

Today a Tangled Garden(Chocolate Baroque) creation using WOW Platinum regular and sparkle, that's such a special warm colour.....between gold and silver. I've coloured the butterflies with waterbased markers and the background with Derwent soft colour. It's great to play with these stamps........the quote is from the Butterfly dreams sheet from Chocolate Baroque.
Hallo allemaal,

Vandaag een 'Tangled Garden' (Chocolate Baroque) creatie met de WOW platinum regular en sparkle emboss.poeder, dat is toch z'on speciale kleur, warm....tussen goud en zilver in. Ik heb de vlinders gekleurd met Tombo markers en de achtergrond gekleurd met Derwent soft Colour. Ze zijn zo heerlijk om mee te spelen deze stempels......de tekst is van de 'Butterfly Dreams, sheet van CB. Deze stempelsheet is ook bij Posthumus in Amsterdam te koop, waar de kaart ook 'live' te zien is.Till next time, have a nice day and thanks for your visit,

tot de volgende keer, een fijne dag en bedankt voor je bezoekje,maandag 12 november 2012

More Autumn with Pan Pastels.....

Hello there,

Still got some creations to show from the Pan Pastel demo and here they are! First two with the Autumn theme and one with bright vibrant colours!
Also again with use of the Belleek technique and M-bossability folder with Distress ink Tea Dye. The frame is a Spellbinder one and the branches are all Memorybox. The flower is a Crealies creative flower no.9. I am also joining with this card at the Pan Pastel challenge of this week: 'make an embelishment'

Hallo daar,

Heb nog steeds wat creaties te laten zien van de Pan Pastel demo en hier zijn ze dan! De eerste twee met het herfst thema en de eentje met heldere en felle kleuren!
Heb hier ook weer de Belleek techniek gebruikt en de M-bossability mal met Distress inkt Tea Dye. Het frame is een Spellbinder mal en de takjes zijn allemaal van Memorybox. De bloem is de  Crealies creative flower no.9. Met deze kaart doe ik mee met the Pan Pastel challenge of this week: 'make an embelishment'.


achieved with Memory Box dies( tree and leaves), M-bossability folder from Spellbinders and a Memory Box stamp, all with Pan Pastels. Such great stuff!

Gemaakt met de Memory Box mallen (boom en blaadjes) een M-bossability mal van Spellbinders en een Memory Box stempel, alles met Pan Pastel bewerkt. Zulk geweldig spul!

And the bright vibrant one.........made with a Spellbinder frame and Crealies flower no. 21 and creative shapes no. 16. The stamps are from Viva Decor. I worked on white linen structured paper and coloured everything with Pan Pastels.

En de heldere felle kleuren........gemaakt met een Spellbinder frame en Crealies flower no. 21 en 
creative shapes no. 16.  De stempels zijn van Viva Decor. Ik heb ook weer gewerkt op wit papier met linnen structuur en alles gekleurd met de 'pannetjes'.


Thanks for your visit and enjoy your day,

bedankt voor je bezoekje en een fijne dag,.

maandag 5 november 2012

Lots of Crealies flowers and Pan Pastel......

Hi there,

Today some more creations which I've made for the demo with the Pan Pastels. I've used a lot of Crealies flowers and shapes and Spellbinder frame dies and M bossabilitie folders. I've used the Belleek technique again and this time with Tumbled Glass Distress ink. I've used Creative flower no.18 and the lovely creative shape no.24. Also Spellbinder Decorative frame label 1 and M Bossabilitie Framed Labels1. All elements have been coloured with Pan Pastels in purple and turquoise shades.

Hallo allemaal,

Vandaag nog wat creaties die ik had gemaakt voor de demo met de Pan Pastels. ik heb een heleboel Crealies bloemen en shapes gebruikt en Spellbinder frames en emboss folders. Weer heb ik de Belleek techniek gebruikt en deze keer met Tumbled Glass distressinkt. Ik heb Creative flower no.18 en de leuke
creative shape no.24 gebruikt. Ook de Spellbinder Decoriative frame label 1 en de M boss folder Framed Labels 1. Alle elementen zijn gekleurd met de Pan Pastels in paars en turquoise tinten.

Turquoise ShadeMagenta TintTurquoise Tint

Decorative Labels OneCreative Shapes stans no. 24 / Creative Shapes die no. 24Creative Flowers stans no. 18 / Creative Flowers die no. 18Framed Labels One


Violet TintVioletMagenta Shade

Creative Flowers stans no. 2 / Creative Flowers die no. 2PaisleyFloral Ovals

The second card has been made with different shades of purple and magenta shades. I've used the Belleek technique on purple paper using Dusty Concord Distress Ink. This is the M bossabilitie folder Paisley. All these folders have two sides so two patterns to use and they are larger than the most emboss folders. The Creative flower here is no. 2 and I've used creative shapes no. 24 . I've used also the Floral Oval frame from Spellbinders and a frame stamp from Viva Decor which I've coloured with the Pan's. The white flower is made of tissue paper.
De tweede kaart is gemaakt met diverse paarstinten. Ik heb de Belleek techniek gebruikt op paars papier met Dusty Concord Distress inkt. Dit is de M bossabilitie folder Paisley. Al deze emboss mallen hebben twee kanten dus twee verschillende patronen en zijn groter dan de meeste emboss mallen. De Creative flower is no. 2  en weer creative shapes no. 24 . Ik heb ook Floral Oval frame gebruikt van Spellbinders en een frame stempel van Viva Decor die ik gekleurd heb met de 'Pannetjes'. De witte bloem is gemaakt van tissuepapier.

Next time more Crealies flowers with Pan Pastels .....
see you next time, 

De volgende keer meer Crealies bloemen met Pan Pastels....
tot de volgende keer,


' DANCE'

While I dance I cannot judge,
I cannot hate, I cannot separate myself from life.
I can only be joyful and whole.
That is why I dance.”
~Hans Bos